NOVO Rent a Car Aerodrom Tuzla

5

Najgledanije slike u galeriji

Popravljam Nišane

C4B6B6AD 69A7 4DBB A3A2 B2F83CBF67EE

 

Naša mjenjačnica "DOLLAR" Kozarac

m dollar 1

Restoran "Stari Grad"

stari grad 6

Zanatska radnja Zimes

IMG 20170801 180541

Hoteli BM Sarajevo

47BE0CD1 9C40 4C40 903F D6D504C92AC9

Rezultati izbora u Islamskoj zajednici na mandat 2018-2022 Medžlis Islamske zajednice Kozarac

Nakon okončanja izbora u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini donosimo pregled izabranih pojedinaca za sve nivoe u Zajednici:

DŽEMATSKI ODBORI NA PODRUČJU MEDŽLISA IZ-E KOZARAC

 

Alići-Softići:

Softić Nijaz

Mujanović Said

Softić Emir

Softić Besim

 

Brđani:

Balić Idriz

Hodžić Salih

Pjanić Adem

Hukić Mujo

 

Dera:

Avdagić Husnija

Bešić Eniz

Bešić Sakib

Kahrimanović Derviš

 

Duračci:

DuračakAbaz

DuračakDamir

DuračakIlijaz

DuračakSejad

 

GornjiJakupovići:

Jakupović Dedo

Jakupović Muho- Harkan

Jakupović Ekrem

Jakupović Mesud

 

Hrnići:

Jakupović (Bego) Šerif

Kulašić (Omer) Teufik

Mujkanović (Mahmut) Ahmet

Žerić (Ešef) Enver

 

Kamičani:

Đonlagić Samir

Huskić Hamid

Huskić Edin

Balić Sejad

Huskić Adnan

Okić Jasmin

Kamičani 1

Menković Uzeir

Kenjar Muhamed

Bahonjić Vehid

Kilić Fadil

Kamičani 2

Forić Taib

Forić Osme

Alić Esad

Javor Emir

Hrustići

JaskićŠerif

AlićEdin

Jaskić Emir

BešlagićVasif

 

Kalata:

Abdulah Blažević

Smail Denić

Emir Balić

Kemal Sušić

Vahid Denić

Miralem Duračak

 

Ujedinjeni džemati:

Kevljani

Jakupović Mustafa

Pervanić Kasim

Kevac Ibrahim

Velić Jasmin

Hadžići

HadžićZijad

HadžićZikrija

HadžićMehmed

GaribovićŠaban

Srednji Jakupovići

Jakupović Enes

Jakupović Ejub

Mehanović Fikro

Jakupović Džemal

 

Kozaruša:

Hrustić Almir

Batić Redžep

Čirkin Amer

Bešlagić Muhamed

Melkić Islam

Mahmuljin Haris

 

Mujkanovići:

Čirkić Edin

Mujkanović Dževad

Mujkanović Fikret

Balić Derviš

 

Mutnik-Stari Grad:

Muminhodžić Ismet

Arifagić Muhamed

Blažević Senad

Alić Fikret

 

Trnopolje:

Pihić Midhad

Dergić Denijal

Trnjanin Ramo

Kararić Hasan

Garibi

Garibović Dino

GaribovićMunib

GaribovićAhmet

GaribovićRefik

Matrići

Bešić Zilhad

Zulić Fadil

Bešić Ilijas

Bešić Said

Sivci

Turkanović Bahrija

Sivac Esad

Ičić Fehim

Matrić Izet

 

Napomena: džematski imam je član džematskog odbora po položaju.

 

SKUPŠTINA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE KOZARAC:

Batić Redžep
Beganović Zehrudin-ef.
Bešić Zilhad
Čirkić Edin
Delić Mujaga-ef.
Denić Husnija
Duračak Abaz
Forić Osme
Garibović Dino
Garibović Fikret
Glamočanin Jasmin-ef.
Huskić Hamid
Jakupović Alen-ef.
Jakupović Muho–Harkan
Jakupović Sakib
Jaskić Šerif
Menković Uzeir
Mujkanović Izet
Nukić Zijad
Okić Jasmin
Pervanić Kasim
Toromanović Said-ef.
Turkanović Bahrija
Velić Emil-ef.

 

IZVRŠNI ODBOR MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE KOZARAC:

Arifagić Refija
Avdagić Husnija
Denić Vahid
Deumić Elvedin
Đonlagić Samir
Hrnić Ajdin ef.
Huremović Nijaz
Jakupović Enes
Kahrimanović Ibrahim
Kulašić Teufik
Pihić Midhad
Šeperović hfz. Muharem ef.

Napomena: član Izvršnog odbora po položaju je glavni imam Medžlisa IZ-e Kozarac.

 

ČLAN SABORA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH ISPRED MUFTIJSTVA BIHAĆKOG, IZBORNA JEDINICA PRIJEDOR-KOZARAC:

Sakib-ef. Džaferović

 

Ajdin Hrnić/medzliskozarac.ba