Slike i stvarnost govore o tome koliko nam je ova akcija potrebna da bi naš džamijski  objekat bio doveden do nećega normalno uredženog .Ostalo nam je da završimo ovaj prilaz džamiji ,dvorište i parking koji bi zatvorio ili upotpunio tu cjelinu i da napokon pokušamo da dovršimo Spomen obilježje svim žrtvama Logora Omarske koji su do sada identifikovani i ekshumirani u dvije " Masovne grobnice Kevljani " Nadamo se da če te se odazvati kao i do sada što ste nam pružali podršku , i zato neka vam je velika hvala od sviju nas, moleči dragog Allaha da vas za vaš napor i trud obilato nagradi.Sve donacije predati muteveliji Kasimu Pervaniću a imena  donatora ćemo objaviti ovdje za više info. kontaktirati  Suvad Kevac.

Džematski odbor Kevljani

Akcija tek krenula a džematlije i ljudi dobra srca se već odazivaju na poziv molimo dragog Allaha dželesanuhu da ukabuli, upiše u naša dobra djela.

Spisak donatora koji su odlučili podržati akciju u Džematu Kevljani će se prilivom donacija dopisivati ovdje:

1. Klipič Irfan 300 KM

2. Velič Ekrem 300 KM

3. Pervanič Kasim 300 KM

4. Kevac Fajke Suvad 300 KM

5. Kevac Edhema Fadil Fajko 300 KM

6. Hadžić Hajrudin 100 KM

7. Hadžič Šerif 100 KM

8. Hadžić Besima 100 KM

9. Ef. Hafiz Muharem Šeperović 100 KM

10. Hadžič (Sulje i Besime)  Seima  100 KM 

11. Hadžić (Śabana) Suad    100 KM

12. Anis i Amin Jakupović - Ali   100 $

13. Nisveta Hodžić  Avdić  50 KM

14. Velić Feriza Dževad  200 SCH

15. Adil i Hamida Hodzic  300 KM

16. Pervanić Ermin 400 KM ..

17. Čolić Ramiz. 300 KM

18. Sadik Pervanić 300 KM

19. Čolić Džemal 20 KM

20. Raja iz Bužima-IBRAHIM  100 KM

21. Velić Jasmin 300 KM

22. Ahmet Hodžić  200 KM

23. Velić Ismet i Vahida 500 KM ..

24. Jakupović Haris  250 KM

25. Jakupović Ferida  250 KM

26. Hodžić Ibrahim Ibraga 400 KM

27. Pervanić Zlatan Zlaja 200 KM

28. Hamida Pervanić Muslić 200 KM

29. Mehmedagič Huse i Esma  50 €

30. Šahbaz Suvad  100 €

31. Garibović Šaban  100 KM

32. Kemal Pervanić 300 KM

33.Šerif Hodžić 300 KM

34. Rekić Hikmet 200 KM

35. Ališić Mahmut Apo 300 KM

36. Hodžić Bahrija i Namka 200 €

37. Hodžić Armin 150 €

38. Pervanić Samed 300 KM

39. Pervanić Ago 300 KM

40. Hadžič Damir i Ermina 200 KM

41.Karabašic Edin i Elvira 300 KM

42. Pidić Rifet i Muharema 100 KM

43. Jakupović Rifet Rile  i Nifa 300 KM

44. Hodžić Enes Jenki 300 KM 

45. Hodžić Vasva 50 €

46. Selima iz Sanskog Mosta 50 KM

47. Hodžić Hasnija 50 KM

48. Ibrahimović Samir 200 KM

49. Sejad i Admira Jakupovic 150 €

50. Karabašić Hajrudin 300 KM

51. Velić Sadik i  Enisa 159 € 

52.Hadžić Emso i Sebiha 300 KM

53. Kenjar Besim 100 KM

54. Mina Hodžić Solaković 100 SCH

55. Čolić Dževad 200 KM

56. Žerić Sanela  100 KM

57. Žerić Adem 100 SCH

58. Pjanić Emin i Hida 200 KM

59. Sivac Erdin i Emina 200 KM

60. Sivac Asim i Dina 300 KM

61. Jakupović Zijad i Fikra 500 KM

62. Velić Sadika Hermina 100 KM

63. Garibović Mehmed i Fadila 200 KM

64.Hadžić Edhem Crni i Dina 150 KM

65.Sivac Abaz džemat Soso France 190 € i 20 SCH

66.Jakupovic Meho 100 KM

67. Hadžić Halil i Samka 100 KM

68. Hadžić Zijad i Esma 100 KM

69.Pervanić Fikreta 250 KM

70. Pervanić Elvir 250 KM

71. Velić Huse i Rahima 300 KM

72. Velić Maho i Sadeta 300 KM

73. Jakupović Bahrija i Ismeta 200 KM

74. Hodžić Sejfo  300 KM

75. Sivac Seida 50 €

76. Velić Maruf i Emina 200 €

77. Hodžić Adis 100 €

78. Hodžić Almedina 100 €

79. Ceranić Alan i Benjamin 150 €

80. Pervanić Sead 200 KM

81. Pervanić Huzejr 300 KM

82. Grozdanić Elvir  50 €

83. Grozdanić Behil 50  KM

84. Hodžić Derviša Huse 100 €

85. Jakupović Edin i Edita 100 €

86. Hrustić Edhema Sebina  500 NOK

87. Jakupović Edhem 500 NOK

88. Kevac Ismet i Zlatka 300 KM

89. Suljić Šefka 200 KM

90. Maslan Pemba  100 KM

91. Pervanić Amir i  Saliha 100 €

92. Hodżić Sabahudin 100 KM

93. Sivac Jasmin i Jasna 200 KM

94. Jakupović Mustafa i Mujaga 200 KM

95. Velić Refik Refo  100 KM

86. Jakupović Bego 20 €

87. Jakupović Ekrem 50 €

88. Jakupović Ekrema Nedžad 50 €

89. Jakupović Taib 100 KM

90. Jakupović Munib 200 KM

91. Jakupović   Muniba  200 KM

92.Hodžić Sefer 100 $

93. Hodžić Zerina 50 $

94. Zenković Velić Sanela 50 $

95. Kevac Nijaz 300 KM

96. Kevac Sadik   300 KM

97. Velić Dino  140 €

98. Velić  Ramo  50 KM

99. Hadžić  Zikrija  50 €

100. Jakupović Ejub 100 KM

102. Todorovac Sead  200 KM

103.. Jakupović Elvis 200 KM

104. Velić Hase i Nihad 300 €

105. Mujić Nedžad 50 €

106. Pervanić Mejra i Muharem 400 KM

107. Pervanić Omer 1000 AUD

108. Pervanić Nedim 500 AUD

109. Pervanić Edin 500 AUD

110. Jakupovic Naila Taib 100 €

111. Alisic Naila 200 KM

112. Velic Feriza Fikret 300 KM

113. Za dusu Velic Hafe 100 €

114. Husic Elvir 300 KM

115.Mehanovic Nedzad 100 KM

116.Mehanovic Esad 100 KM

117.Jakupovic Zinajda 200 KM

118.Jakupovic Ramo 300 KM

119.Pervanić Mirzet Mujo 300 KM

120.Velic Mehmed 300 KM

121.Jakupovic Jusuf 100 €

122.Velic Ismet Bjeli 500 KM

123.Kevac Nisad 300 KM

124.Husic Enver  300 km
125.Pervanic Atif   200 km
126.Velic Sakib  200 km
127.Velic Besim  50 eura

128. Velic Besima Bećo  100 eura

129. Čolić Selim 100 €

130. Husic Asim 300 km
131. Jakupovic Sakib  300 km
132. Velic Dzevad i Medina  100 km
133.  Pervanic  Ibrahim  500 km
134. Pervanic Ibrahima Alen   500 km

135. Jakupović Šabana Šefik  100 KM

-----------------------------------------------------

Donatori  USA Detroit , Ćikago, itd.


1. Jakupović Hamdije Mirhad 200 $
2. Jakupović Hasana Mahmut 200 $
3. Jakupović Rasima Jasmin 200 $
4. Jakupović Muniba Zijad 200 $
5. Jakupovic Zijada Midhad 100 $
6. Jakupović Ali Zijada Jasmin 100 $
7. Jakupović Muniba Refik 100 $
8. Jakupović Admira Edin i Adnan 300 $
9. Jakupović Muharema Zilhad 500 $
10. Jakupović Mehmeda Enver i Enisa 200 $
11. Jakupović Mehmeda Ibrahim 150 $
12. Hadžič Mahe Džula 250 $
13. Hadžič Kambera Emir 250 $
14. Hadžič Osmana Kamber 200 $
15. Hadžič Halima Mujo 200 $
16. Kerić Hadžič Halima Hidajeta 200 $
17. Zukanović Huse Mirzeta 100 $
18. Menković Ismeta Edin 100 $
19. Menkovič Smaje Ekro 100 $
20. Bešić Edina Muamer 50 $
21. Muranovic Abaza Mujo 100 $
22. Muranović Abaza Enes 100 $
23. Poljak Kasima Nena 300 $
24. Memić Husejna Zilhad 200 $
25. Memić Husejna Sejad 200 $
26. Memić Sejada Ermin 200 $
27. Sivac Hazima Suljo 100 $
28. Sivac Hazbo Edis 100 €
29. Kusuran Ibrahima Mirhet 100 $
30. Kusuran Elvedina Aldin 100$
31. Mehanović Adema Esad 100 $
32. Elkaz Rasima Fikret 50 $
33. Kulašić Šefika Sejad 100 $
34. Kozarčanin 250 $
35. Ademi Fuad 150 $
36. Mujanović Hasana Adem 100 $
37. Hodžić Senad 100 $
38. Hadžič Emir Amila 100 $
39. Jakupović Sejdo Sedija 150 $
40. Kulašić Muhamed Dženan 50 $
41. Suljić Halim Hasiba 100 $
42. Suljić Hamed Smaila 100 $
43. Kahrimanović Hadžić Osman Sabaheta 100 $

44. Jakupovic (Zilhada) Elma  100 $

45. Jakupovic (Zilhada)Adelma 100 $

46. Jakupović (Muharema) Zuhdija 100 $

47. Jakupović (Zuhdije) Nedžad 100 $

 

Molio bi sve donatore koji daju novac a kojim slućajem se ne nadžu na spisku ili želite više informacija kontaktirajte nas:

Kasim Pervanić Kevljani +387 61 458 083

Suvad Kevac : Tel , Messenger , VhatsApp ,Viber , +46 707 23 00 89 ili e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kordinatori:

1. Emir Hadžić Kordinator USA Chicago  +1 773 225 6763

2.  Ako ima zainteresirani nek se jave ..

Broj deviznog računa na koji se može uplatiti donacija za ovu akciju. Uplata sa naznakom za akciju asfaltiranje dvorišta džemat Kevljani.

IMG 0823

Ovom prilikom zahvaljujemo se na velikodušnoj  pomoći u svim akcijama našem Nijaz Caja Huremović    i  www.kozarac.eu

By: Suvad Kevac 

110

IMG 0813

Pismo Zike Jakupovića prenosimo u cijelosti.

Ponosna Munara Kevljana

Evo sjedoh da napišem ovo što me je razočaralo i što mislim da sam puno propustio. Zašto sam poslije toliko godina prvi put stao ispred džamije u Kevljanima. Ustvari bio sam ali nisam nikada ulazio u dvorušte džamije. Zahvaljujući portalima Kevljani.eu i Kozarac.eu, koji su mi dali povoda da se više aktiviramo.

IMG 0814 

Stajao sam ispred spomen ploča, u izgradnji i počeo da čitam imena od mojih prijatelja i familije. Ne mogu se sjetiti koliko ima tih ploča na kojima je više od 400 imana našeg naroda, ubijenih 92. i upisanih bez razlike na vjeru i nacionalnost.
Dok sam čitao imena dolazi mi u glavu prozivka, oproštaj, kao odoše oni na razmjenu.

 IMG 0815

Dok sam stojao ispred spomen ploča, čitam dalje, osjetio sam suze niz obraz, okrenuh se da mi Caja ne vidi lice. Pokušao sam da se smirim i uspio sam baš kad je stigao Kasim Pervanić, veoma skroman čovjek, napustio je svoj posao i došao da se upoznamo. On onako skromno reče, samo malo nam treba pomoći, da se malo dovrši i da bi se asfaltiralo dvorište oko džamije.
Ponavlja, asfaltiranje dvorišta oko džamije i spomen obilježje da se završi i postave ploče za one koji nisu pronađeni i čija imena nisu upisana.
Treba, ispred spomen ploča, da se uradi staza. Bio je ponosan na svoje džematlije, e halal ti vjera Kasime.
Ovo što stavi "Ponosna munara", da me neko ne shvati krivo, jedina koja je ostala ispred džamije, a ostale su završile u nasipu puteva.

 IMG 0816

Ja se izvinjavam ako sam nešto pogriješio povodom munare Kevljani ili bilo koje na kozaračkoj regiji.
I dok pišem ovo sjetih se, pitam Kasima što je ovdje ova uvala, znam da je bilo ravno kad sam prolazio prije rata. E kaže meni Kasim, ovdje je bila grobnica i opet me povuče da idem da čitam imena.
Trebalo bi mi vremena i snage da pročitam, teško je opisati bol koju osjećam dok čitam ova imena. Prestajem čitati, pa se vratim opet Kasimu.
Započinjemo priču, Kasim me gleda i pita poznajem li Nenu Poljaka. Poznajem kažem a on kaže: Poselami on je dobar čovjek, potvrđujem isto. Dok pričamo hodamo do dvorišta džamije, pred ulazom voda, blato, potkov od krova otpada, fasada itd.
Kasim reče malo ali sa halalom završit će se.

IMG 0817

Prije odlaska iz Kevljana pitao sam Kasima da se uključe malo i naši ljudi koji nisu iz Kevljana. Bio je oduševljen. Pozvao sam Emira Hadžića i pitao dali se prihvata ove akcije, da je vodi. Bio je zahvalan na povjerenju i pristao da se odmah uključi.
Znam i siguran sam da će ova akcija da uspije. Ako pogledamo akciju G: Jakupovići gdje smo imali desetine donatora djecu porijeklom iz Bosne.
Da se vratim kratko na imena na spomen pločama. Imaju imene sa cijele prijedorske okoline.
Dok sam se vraćao sa Cajom (kozarac.eu) nisam mogao da progovorim ni riječ. Pitao sam sebe, jedina džamija koja ima grobnicu i ponosnu munaru. Da se zna.
Na kraju da samo napomenem ovo je počelo juče, sa donacijama. Imat ćete šansu i ako imate želju da pomognete da se ovaj projekat završi, pozivamo sve dobre ljude da doniraju koliko mogu, a ima nas i biće ako Bog da.

Ziko Jakupović

IMG 0818

Da podsjetim, Ziko je veliki rodoljub, logoraš u šest logora , dvije godine provedene u logoru, humanista, učesnik većine akcija u našem kraju. On je započeo zadnju akciju u Gornjim Jakupovićima, asfaltiranje puta do mezarluka ograđivanje mezarluka i asfaltiranje dvorišta oko džamije. On živi i radi u Čikagu, a u zadnjih 20 godina u Kozarac je dolazio 70 puta. To je više od tri puta godišnje.

Tako i ovaj put. Ziko nije sjedio skrštenih ruku, on je sa svojim jaranima orgavizovao druženje i roštilj, kod njega u garaži. Na ovom prvom druženju je sa svojom rajom sakupio 6050 dolara za akciju asvaltiranje i uređivanje prilaza džamiji i mejtehani zatim uređivanje dvorišta i parkinga, kao i završetka spomen obilježja ispred džamije Kevljani.

Na spisku  USA  su dosad pristigla imena donatora za akciju asvaltiranje i uređivanje prilaza džamiji i mejtehani zatim uređivanje dvorišta i parkinga, kao i završetka spomen obilježja ispred džamije Kevljani.Sve ostale Donacije če se dopisivati.

Hvala Ziki , Emiru i  svim ljudima dobra srca kao i našem Nijazu Huremoviću Caji njegovom sinu Adnanu i www.kozarac.eu