NOVO Rent a Car Aerodrom Tuzla

5

Najgledanije slike u galeriji

Popravljam Nišane

C4B6B6AD 69A7 4DBB A3A2 B2F83CBF67EE

 

Naša mjenjačnica "DOLLAR" Kozarac

m dollar 1

Restoran "Stari Grad"

stari grad 6

Zanatska radnja Zimes

IMG 20170801 180541

Hoteli BM Sarajevo

47BE0CD1 9C40 4C40 903F D6D504C92AC9

Dana 09.06.2021. Džematski odbor džemata Hadžići je pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za izgradnju musale u mezarlucima. Pored izgradnje musale planiraju jos da postave cijevi za vodu, prva faza, zatim drenažu, te fasadu na mejtahani i da uklone živu ogradu i postave novu ogradu.


Zijad Hadžić i Šaban Garibović, članovi džematskog odbora, su uvjereni da će džematlije, kao i sve akcije koje su do sad pokretane, podržati i pomoći. Ovim putem pozivaju svoje džematlije da svojim prilozima podrže ovu akciju, a isto tako nadaju se da će pomoći i raja iz drugih džemata.

Spisak donacija za Musalu u Hadžićima:

1.Medina (Elifina i Halimova) Hadžic Marošlic 1000 KM

2. Hadzic Zijad i Esma 1000 KM

3. Garibovic Šaban 1000 KM

4 Hadzic Zikrija i Vahida 200 €

5.Hadžic Meho i Amela 1000 KM

6.Hadzic Dijaz i Ramiza 1000 KM

7. Hadžić Adis i Sabrina 200 €

8. Hadzic Amil i Medina 200 €

9. Zibiri Sadin 100 KM

10. Kevac Suvad i Sebina  200 KM

11. Pervanić  Kasim 100€

12. Ičic Mujo i Alma 200 KM

13. Hadzic hadzi  Hidajet I Rajfa 1000 KM

14. Hadzic  Edhem -crni - i Dina 1000 KM

15. Hadžić (Mehmeda Mehina) Senija 1000 KM

16. Jakupović Ibrahim i Fatima 2000 KM

17. Žerić Adem 100 KM

18. Žerić Sanel 100 KM

19. Hadžić Halil i Samka 500 KM

20. Hadžić Redžo i Sadika 1000 KM

21. Menković Šuhra 100 KM

22. Hadžić Amir i Mirzeta 250€

23. Hadžić Izeta Kemal i Emina 500 KM

24. Hadžić Izet i Kelima 500 KM

25. Hadžić hađi Fajka Siba  300 €

26. Garibović Abdulah  i Fatima  sa djecom   1667 KM     

27.Husic Fikreta - Fikra 50€

28.Hukic Hajrudin i Mevlida 50€

29.Garibovic Emir i Jasminka  600KM

30.Hadžić Šabana Razija  1000KM

31.Hadžić Šabana Suvad i Ajša 500KM

32.Sivič Šabana i Razije Suvada 50€

33.Hadzic Damir Ermina i Meris  500€

34.Šahbaz Suvad i Asima             300KM

35. HadžIć  Idriza  Amir          450 KM

36. Hadžić Idriza Asija         167 KM

37.Hadzic Suljo i Besima 500KM

38.Hadzic Hari i Asmira 500KM

39.Hadzic Šero i Nermina 500KM

40.Hadzic Sulje Nehrudin-Tajci 1000SEK

41.Hadzic Besime Seima 200KM

42.Hadzic Anoniem 1000SEK

43. Harijov Prijatelj iz Syrie 20€
44. Žeric Sanela 50€

45. Hadžić Ismet - Ićo i Enisa 200€

 46. Softić Suad i Safija 100 CHF

47.Hadzic hadzi  Omer i Seida  100€

48.Klipic Irfan i Nisveta       2000SEK

 49.Hadzic  Rifeta   Nedzad    200KM 

50.Hadzic Sefer i Samka       400 $ CAD

51. Kevac Fadil i Nisveta       200 KM

52 Kevac Rahim i Elvir          100 KM

53.Dergic Bahrije Hase sa suprugom idjecom  500KM

54.Garibovic,Huskic Zineta i Meho 100 €

55.Jakupovic hadzi  Hamed    50 KM

56.Hadzic Najla Mustafa i Zemira  500 KM

57 Veic  Sakib i Dada              500 SEK

58.Garibovic Smaila Subha sa djecom 700KM

59.Mirela Mukhamedova Hadzic         100KM

60. Hadžić Šerifa Enes 200€

61. Fazlić Ismal i Tesmiha 100KM

62. hadzi, hafiz Muhrem ef. Šeperović 100 KM

63.Ramic Hemeda i Fate Tidža      100KM

64. Hadžić hadži. Smaila Husein i Zejna 1000 KM

65. Hadžić N.N 100$

66. Hadžić N.N 100$

67. Hadžić N.N 100$

68. Hadžić Ahmeta Ahmo 100 KM

69. Hadžić Ahme Sejfo i Nasiha 100 KM

70. Hadžić Ahme Dževad i Sija 100 KM

71. Duračak Zahida i Sakib 100 $

72. Brakić Eno i Dževida 500 NOK

73. Hadžić hadži Smaila Idriz i Jasminka 200$

74. Handanagic Enes i Mersiha       100 €

75 .Čolić Ramiz Mirsada    200 €

76. Foric Adis i Almedina  100 KM

77.     Khaula                30 $

78.Hadžic Halima Nihad i Sada  1000 KM

79 .Hadžic Nihada I Sade Elvis    1000KM

80.Hadžic Asima Habiba      150 KM

81.Hadzic Nedžad i Dursuma   100 €

82.Hadžic Osmana Edin i Emzada 250 KM
83. Ademi Fuad i Fikra 200 $ 

84. Senada Hadžić Budimlić 100 KM

85.Džaferović Osman i Fatima  50 KM

86.Hadžić Emsud i Sebiha   200 CHF

87.Hadžić Admir -Atko-i Samira 500€

88.Hadžić Enes i Jasminka     300 KM

89.Blažević Anel i Aida             400 KM

90. Hadžić Nisvet i Nerminka   400 KM 

91.Rahmetli Softić Avdija --Asim-- 1000 KM

92.Rahmetli Softic Subha              1000 KM

93.Mujkanovic Nijaz  i Firdesa        1000 SEK

94.Hadžic Refika i Bilke Amir i Azra   150 €

95.Hažić Juse Rajfa                   100 $

96.Hažić Juse i Rajfe Senita         100 $

97.Kenjar  Mirsad i Šefika             200KM

98. Hodžić Bahrija i Namka           100 €

99.Ćeranić Alen i Benjamin            100 €

100.Pervanić Šerif i Smaila           100 €

101.Pervanić Lejla i Nejla             100€

102. Pervanić Merjan                   50 KM

103.Jakupović Eljub i Mevla        300 KM

104. Garibović Hasan i Feza      600 KM

105. Hadžić Šabana  Osman i Dervša 200 KM

106. Bašić Hameda Ilijaz i Zlate         500 KM

107.Blažević  Emira     50 €

108.Hadžić Kanbera I Džule Emir   1100 KM 

 109.Hadžić hadži Džemal i hadžinca Vahida  500 €

 110.Jakupović Šerifa Bahrija i Safija - Safa-   200 KM

111. Elkasović Muje Munevera      100 KM

112 Velić Jasmin -Lega- i  Merima        100 €

113 .Jakupović Adema Ekrem i Zijada  100 €

114 Hadžić Halima Mujo         100 $  

115 .Hadži Hankić  Asima         100 CHF

116 Hrustić Edhema Sebina    100 KM

117.Brakić  Izet i  Ismeta  50 €

118 Halvadžic Mirzeta    300 KM

119 .Halvaddžić Mesud i DIjana  70  KM

120 ,Garibovic Emir i Jasminka  1050 KM

121 Šahbaz Nijaza Hatemina    100 $

122, Hadžić Ismeta Hate i Harika  300 KM

123,Hadžić Ismeta Huse i Nesima  100 KM

124,Beton --Gal    100 KM 

125.Hadžić  Alma Seima i Sejad    200 KM

126.Hadžić Sara Asmir i Anela   100 $

 127-Konjević Redžepa Elvira i Nevzet         100 KM

128.Klipić Smajil  Muhamed i Rasima         500KM

129-Hadžić Redžepa Safet  i Nasiha              100  KM

130.Hadžić Halima Emsud i Sebiha  2 uplata   700 KM 

131.Jakupović Hemeda Razim  Nira                  250 KM

132 Kurtović  Mirsada                                          50 €

133. Hadžić hadžl Jusufa  Nihad i Fatima         250 €

134. Softić Vajkan i Ismeta                               100 €

135. Hodžić  Adil                                            100 €

136. Husak Mujo i Asima                              30 € 

137.Hadžić Besima sa djecom donirala iskop bunara u mezarlucima Hadžići pred dušu rahmetli Hadžić  Sulejmana -Sulje-  1800 KM 

138.Softić Hilmo  i Zejna                                   100 €

139.Sivac  Himzo i  Hajra i Melisa                      100 €

140. Hadžić Kelima pred dušu rahmetli  Hadžić Izeta uhajrila priključenje vode u mezarje Hadžiće 1000 €

141. Raja iz Bužima -- Izet --    100 KM

142. Jakupovic Mensure i Elvisa -EIe- sinovi  Anes i Elmedin   800 KM 

143. Mujić Nure        50  €   

144. Hadžić Halil i Samka  2  uplata     200 KM 

145.Fazlić  Begana Kemal   100 KM

146. Hadžić Redžepa Dina i Paša    140 KM

147. Nasiha Hodžic Kilič                                        50 €

148. Jakupović Sejad i Admira                                50 €

149. Hadžić Huseina Samir i Almija                          200 KM

150. Hadžić Huseina Amir i Edvina djeca Adina i Dian 200€

151. Hadžić Huseina Eldina                                       100€

152.Hadžić Damira  i Nermine   Meris                       40 KM

153. Fazlić  Begana  Džemal --Džemo--                200 KM

154. Kahrimanović Sabaheta sa djecom               1000 KM

155.Jakupovć Mustafa i Emira                                200 KM

156. Menković  Husein i Senada                         50  KM

157. Jelečevic Sahima Suvada                            100 €

158. Bečić Smaje Sefija                                      100 KM

159. Hadžić Enver i Zerina 2 uplata                   50€

160. Velić Muhameda Dino                             100€

161. Sahbaz  Daimir                                        50 KM

162. Elkasović  Munevera                              100 KM

163.Jakupović Najla Dževad                         100 €

164. Hadžič Miirsada  Dudana                     50 €

165. Denić Esma i Sajid                               50 €

166-Fazlić Ismal iTesmiha                           200 KM

167..Jakupović Bahrija i Safa  druga uplata  200 KM

168.Djeca upllatila pre dušu rahmetli Alić rodž. Hadžić Zemke  200 KM

169.Hadžić Esada  Tima                         500 SEk

170. Alkić  Muharema Derviš                 200 KM

171. Hadžić  Sejfo I Nasiha -Neska-      50 €

 

 


Najnovije slike  izgradnje Musale možete pratiti na ovom linku : https://photos.app.goo.gl/Hmj1MoYmiAA925YH7


Jakupović Ibrahim i Jakupović Zijad - Ziko- Pokrenuli akciju u Čikagu i poslali spisak za objaviti
Imena donatora Raja iz Čikaga su na spisku ispod. 
Molimo  Svevišnjeg  Allaha dž.š. da vam upise u dobra dijela i da za ovako humano djelo obilato nagradi.