“Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ na području Grada Prijedor“, kao i aktivnosti oko potpisivanja ugovora.

Popunjavanje zahtjeva i potpisivanje ugovora se može obaviti svaki radni dan u periodu od 8:00 do 15:00 sati u prostorijama Regionalne kancelarije Kozarac, a dodatne informacije možete dobiti na telefon 052/344-472.

Savjeti mjesnih zajednica

Kevljani i Kamičani

 

SPISAK PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJE SVOJIH OBJEKATA NA IZGRAĐENU VODOVODNU MREŽU U PODPROJEKTU „IZGRADNJA TERCIJARNE VODOVODNE MREŽE SA KUĆNIM PRIKUUČCIMA NASEUA VEZANIH ZA SISTEM VODOSNABDJEVANJA „CRNO VRELO" NA PODRUČJU GRADA PRIJEDOR" MZ KEVLJANI

IMG 0902

 IMG 0901