izbor Izbor za clanove Savjeta mjesnih zajednica na podrucju grada Prijedora koji ce se održati dana 19.marta 2017.godine

 Biracka mjesta i lokacija za sprovodenje izbora za clanove Savjete mjesnih zajednica na podrucju grada Prijedora (podrucje Kozarca), a koji ce se održati dana 19.marta 2017.godine u vremenu od 08,00 -16,00 casova i to:Evo nekih osnovnih informacija procitaj vise:

 

38 009B028 MZ Kamicani Dom Kamicani Kamicani, Babici, Balte

42 009B032 MZ Kozarac 1 OŠ Kozarac Brdani, Dera, Hrnici

43 009B033 MZ Kozarac 2 OŠ Kozarac Kozarac

44 009B034 MZ Kozaruša Dom MZ Kozaruša Kozaruša, Jaruge, G.Garevci

39 009B029 MZ Kevljani Dom Kevljani Kevljani

70 009B057 MZ Trnopolje Dom Trnopolje Trnopolje

Slijede ovjerene kandidatske liste za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice. (podrucje Kozarca)

Ovjerava se kandidatska lista za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice Kozarac, ovlaštenih

predlagaca sa 12 kandidata i to kako slijedi:

RB Ime i prezime Predlagac

1 Ervin Blaževic UG OPTIMISTI 2004

2 Emir Bešic UG OPTIMISTI 2004

3 Nedžad Bešic UG OPTIMISTI 2004

4 Azra Filovic UG OPTIMISTI 2004

5 Hamdija Joldic UG OPTIMISTI 2004

6 Derviša Avdagic UG OPTIMISTI 2004

7 Jasna Salihbašic Pl.društvo Mrakovica

8 Amir Deumic Pl.društvo Mrakovica

9 Emsuda Mujagic Pl.društvo Mrakovica

10 Ismet Muminhodžic Pl.društvo Mrakovica

Ovjerava se kandidatska lista za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice Kozaruša, ovlaštenih

predlagaca sa 11 kandidata i to kako slijedi:

RB Ime i prezime Predlagac

1 Dragan Milicevic DNS

2 Milana Radujko DNS

3 Rajko Hodak DNS

4 Ljiljana Mitrovic DNS

5 Elvir Softic Grupa gradana

6 Enes Hušic Grupa gradana

7 Refik Trnjanin Grupa gradana

8 Merima Mujkanovic Grupa gradana

9 Ejub Glamocanin Grupa gradana

10 Dijaz Mujkanovic Grupa gradana

11 Mirela Crnic Grupa gradana

11 Zlatko Škeric Pl.društvo Mrakovica

12 Mirijana Joldic Pl.društvo Mrakovica

Ovjerava se kandidatska lista za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice Kamicani, ovlaštenih

predlagaca sa 10 kandidata i to kako slijedi:

RB Ime i prezime Predlagac

1 Mirzet Softic UD ŽENA KAMICANI 2015

2 Mediha Mahic UD ŽENA KAMICANI 2015

3 Uzeir Menkovic UD ŽENA KAMICANI 2015

4 Emira Garibovic UD ŽENA KAMICANI 2015

5 Safet Šahuric UD ŽENA KAMICANI 2015

6 Emir Jakupovic UD ŽENA KAMICANI 2015

7 Salvedina Bešlagic UD ŽENA KAMICANI 2015

8 Slavko Bundža SP

9 Stanko Mršic SNSD

10 Željko Vujkovic SNSD

Ovjerava se kandidatska lista za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice Kevljani, ovlaštenih

predlagaca sa 5 kandidata i to kako slijedi:

RB Ime i prezime Predlagac

1 Mirsad Kevac SDA

2 Jasmina Velic SDA

3 Senad Kevac SDA

4 Fikret Mehanovic SDA

5 Nermin Velic SDA

Ovjerava se kandidatska lista za izbor clanova Savjeta mjesne zajednice Trnopolje, ovlaštenih

predlagaca sa 19 kandidata i to kako slijedi:

RB Ime i prezime Predlagac

1 Edin Kararic SDP

2 Vahid Garibovic SDP

3 Hasan Kararic SDP

4 Dubravko Baltic SDS

5 Nevenka Cavic SDS

6 Mladen Unjiat DNS

7 Dragana Baltic DNS

8 Bogdan Banovic DNS

9 Daliborka Niševic DNS

10 Štefan Stahnek DNS

11 Sveto Sajak DNS

12 Ljuban Baltic DNS

13 Midhat Pihic GG TRNOPOLJE

14 Husein Cuskic GG TRNOPOLJE

15 Senad Husic GG TRNOPOLJE

16 Esad Sivac GG TRNOPOLJE

17 Denijal Dergic GG TRNOPOLJE

18 Ramo Trnjanjin GG TRNOPOLJE

19 Sabahudin Elezovic GG TRNOPOLJE