Dana 09.06.2021. Džematski odbor džemata Hadžići je pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za izgradnju musale u mezarlucima. Pored izgradnje musale planiraju jos da postave cijevi za vodu, prva faza, zatim drenažu, te fasadu na mejtahani i da uklone živu ogradu i postave novu ogradu.


Zijad Hadžić i Šaban Garibović, članovi džematskog odbora, su uvjereni da će džematlije, kao i sve akcije koje su do sad pokretane, podržati i pomoći. Ovim putem pozivaju svoje džematlije da svojim prilozima podrže ovu akciju, a isto tako nadaju se da će pomoći i raja iz drugih džemata.

Spisak donacija za Musalu u Hadžićima:

1.Medina (Elifina i Halimova) Hadžic Marošlic 1000 KM

2. Hadzic Zijad i Esma 1000 KM

3. Garibovic Šaban 1000 KM

4 Hadzic Zikrija i Vahida 200 €

5.Hadžic Meho i Amela 1000 KM

6.Hadzic Dijaz i Ramiza 1000 KM

7. Hadžić Adis i Sabrina 200 €

8. Hadzic Amil i Medina 200 €

9. Zibiri Sadin 100 KM

10. Suvad i Sebina Kevac 200 KM

11. Pervanić  Kasim 100€

12. Ičic Mujo i Alma 200 KM

13. Hadzic hadzi  Hidajet I Rajfa 1000 KM

14. Hadzic  Edhem -crni - i Dina 1000 KM

15. Hadžić (Mehmeda Mehina) Senija 1000 KM

16. Jakupović Ibrahim i Fatima 2000 KM

17. Žerić Adem 100 KM

18. Žerić Sanel 100 KM

19. Hadžić Halil i Samka 500 KM

20. Hadžić Redžo i Sadika 1000 KM

21. Menković Šuhra 100 KM

22. Hadžić Amir i Mirzeta 250€

23. Hadžić Izeta Kemal i Emina 500 KM

24. Hadžić Izet i Kelima 500 KM

25. Hadžić hađi Fajka Siba  300 €

26. Garibović Abdulah  i Fatima  sa djecom   1667 KM     

27.Husic Fikreta - Fikra 50€

28.Hukic Hajrudin i Mevlida 50€

29.Garibovic Emir i Jasminka  600KM

30.Hadžić Šabana Razija  1000KM

31.Hadžić Šabana Suvad i Ajša 500KM

32.Sivič Šabana i Razije Suvada 50€

33.Hadzic Damir Ermina i Meris  500€

34.Šahbaz Suvad i Asima             300KM

35. HadžIć  Idriza  Amir          450 KM

36. Hadžić Idriza Asija         167 KM

37.Hadzic Suljo i Besima 500KM

38.Hadzic Hari i Asmira 500KM

39.Hadzic Šero i Nermina 500KM

40.Hadzic Sulje Nehrudin-Tajci 1000SEK

41.Hadzic Besime Seima 200KM

42.Hadzic Anoniem 1000SEK

43. Harijov Prijatelj iz Syrie 20€


44. Žeric Sanela 50€

45. Hadžić Ismet - Ićo i Enisa 200€

 46. Softić Suad i Safija 100 CHF

47.Hadzic hadzi  Omer i Seida  100€

48.Klipic Irfan i Nisveta       2000SEK

 49.Hadzic  Rifeta   Nedzad    200KM 

50.Hadzic Sefer i Samka       400 $ CAD

51. Kevac Fadil i Nisveta       200 KM

52 Kevac Rahim i Elvir          100 KM

53.Dergic Bahrije Hase sa suprugom idjecom  500KM

54.Garibovic,Huskic Zineta i Meho 100 €

55.Jakupovic hadzi  Hamed    50 KM

56.Hadzic Najla Mustafa i Zemira  500 KM

57 Veic  Sakib i Dada              500 SEK

58.Garibovic Smaila Subha sa djecom 700KM

59.Mirela Mukhamedova Hadzic         100KM

60. Hadžić Šerifa Enes 200€

61. Fazlić Ismal i Tesmiha 100KM

62. hadzi, hafiz Muhrem ef. Šeperović 100 KM

63.Ramic Hemeda i Fate Tidža      100KM

64. Hadžić hadži. Smaila Husein i Zejna 1000 KM

65. Hadžić N.N 100$

66. Hadžić N.N 100$

67. Hadžić N.N 100$

68. Hadžić Ahmeta Ahmo 100 KM

69. Hadžić Ahme Sejfo i Nasiha 100 KM

70. Hadžić Ahme Dževad i Sija 100 KM

71. Duračak Zahida i Sakib 100 $

72. Brakić Eno i Dževida 500 NOK

73. Hadžić hadži Smaila Idriz i Jasminka 200$

74. Handanagic Enes i Mersiha       100 €

75 .Čolić Ramiz Mirsada    200 €

76. Foric Adis i Almedina  100 KM

77.     Khaula                30 $

78.Hadžic Halima Nihad i Sada  1000 KM

79 .Hadžic Nihada I Sade Elvis    1000KM

80.Hadžic Asima Habiba      150 KM

81.Hadzic Nedžad i Dursuma   100 €

82.Hadžic Osmana Edin i Emzada 250 KM
83. Ademi Fuad i Fikra 200 $ 

84. Senada Hadžić Budimlić 100 KM

85.Džaferović Osman i Fatima  50 KM

86.Hadžić Emsud i Sebiha   200 CHF

87.Hadžić Admir -Atko-i Samira 500€

88.Hadžić Enes i Jasminka     300 KM

89.Blažević Anel i Aida             400 KM

90. Hadžić Nisvet i Nerminka   400 KM 

91.Rahmetli Softić Avdija --Asim-- 1000 KM

92.Rahmetli Softic Subha              1000 KM

93.Mujkanovic Nijaz  i Firdesa        1000 SEK

94.Hadžic Refika i Bilke Amir i Azra   150 €

95.Hažić Juse Rajfa                   100 $

96.Hažić Juse i Rajfe Senita         100 $

97.Kenjar  Mirsad i Šefika             200KM

98. Hodžić Bahrija i Namka           100 €

99.Ćeranić Alen i Benjamin            100 €

100.Pervanić Šerif i Smaila           100 €

101.Pervanić Lejla i Nejla             100€

102. Pervanić Merjan                   50 KM

103.Jakupović Eljub i Mevla        300 KM

104. Garibović Hasan i Feza      600 KM

105. Hadžić Šabana  Osman i Dervša 200 KM

106. Bašić Hameda Ilijaz i Zlate         500 KM

107.Blažević  Emira                            50 €

108.Hadžić Kanbera I Džule Emir   1100 KM 

 109.Hadžić hadži Džemal i hadžinca Vahida  500 €

 110.Jakupović Šerifa Bahrija i Safija - Safa-   200 KM

111. Elkasović Muje Munevera                     100 KM

112 Velić Jasmin -Lega- i  Merima               100 €

113 .Jakupović Adema Ekrem i Zijada           100 €

114 Hadžić Halima Mujo                             100 $  

115 .Hadži Hankić  Asima                           100 CHF

116 Hrustić Edhema Sebina                       100 KM

 117.Brakić  Izet i  Ismeta                          50 €

118 Halvadžic Mirzeta                              300 KM

119 .Halvaddžić Mesud i DIjana                 70  KM

120 ,Garibovic Emir i Jasminka                1050 KM

121 Šahbaz Nijaza Hatemina                    100 $

122, Hadžić Ismeta Hate i Harika               300 KM

123,Hadžić Ismeta Huse i Nesima              100 KM

124,Beton --Gal                                            100 KM 

125.Hadžić  Alma Seima i Sejad                  200 KM

126.Hadžić Sara Asmir i Anela                     100 $

 127-Konjević Redžepa Elvira i Nevzet         100 KM

128.Klipić Smajil  Muhamed Rasima             500KM

129-Hadžić Redžepa Safet  i Nasiha              100  KM

 

 

  Molimo  Svevišnjeg  Allaha dž.š. da vam upise u dobra dijela i da za ovako humano djelo obilato nagradi.

 


Comments powered by CComment