Popis stanovništa 1.maja.1885 Kevljani
38 kuća ,105 muškaraca,95 žena ,103 neženja,90 oženjeni,7 obuđovjeli,1 hođa, 200 muhamedanci,0 ortodoxa,34 kmeta ,16 muškaraca stariji od 16 godina,149 žene i djeca , 200 sveukupno stanovništva,

SPISAK KEVLJANA 1992 napisao Maruf Huseina Velić


Ovaj spisak je nastao u ljeto 1993 god. (juni).U Njemackoj. Jedne noci ,sanjao sam jednu curu iz Kevljana(Sebihu Mahinu),i kad sam se probudio,nisam se mogao sjetiti njenog imena.To me je zaprepastilo i bilo mi je nepojmljivo da neznam nekom ime u selu,jer znam da znam svakog u selu i po imenu i po nadimku.I iz straha da bih mogao imena(a tek je prosla godina dana otkako smo protjerani),ja onda uzmem svesku u ruke i pocnem pisati.I napisem sve bez prekida,u jednom dahu. I prilikom pisanja,kad je dosla Mahina kuca na red sjetim se imena,Sebiha.Ali naravno nju sam upisao sa Acom i njihovim sinom.Na ovom spisku ima upisanih imena i onih koji su
umrli prije 1992 i onih koje su se udale u druga mjesta.Njih sam upisao jer su mi jednostavno na um pali.Izvinjavam se ako sam nekog izostavio ili pogresno upisao godinu rodjenja.Ovaj spisak je original iz 1993 i nista nisam mjenjao,iako sada ima novih podataka(npr. znam da samkod nekih pogresio u godini rodjenja).Nadam se da ce se svima onima koji ovo budu citali,ovaj spisak svidjeti.A mozda,neko od vas ima volje i zelje ,da napravi spisak koliko nas sada ima ,i da vidimo gdje se sada nalazimo,i u kojim drzavama. Pa dragi moji ,gdje god bili uzivajte u citanju.
VAS MARUF

GORNJA MAHALA

1.Kevac Zlatka
2.Kevac Ismet-Iko-1955
Zlatka
Smail-Tipuric
Zlatan
3.Kevac Hasiba
Nisad -Mrljo-1965
4.Kevac Nijaz -1952
Zemka
Samir -1970
Sanela
5.Kevac Sadik -1949-50
Zehida
Said
Sanita i sin
6.Klipic Zuhra
Irfo 1960
Nisveta i sin im
Alinka 1965
7.Ahmet -Tune -1953
Enisa
Alma
Zlatan
kci
8.Velic Mehmed – Livaca -1954-55
Fetija
dvije kcerke
9.Velic Osman-Tunala-Brko
Adem-Herlo-1956
Medo-1957
Asim-Asko -1959
Abdulah -Buko 1963
Bakir -1965
Sakib-Gegun -1967
10.Velic Huse
Rahima
Emsud-Emso -1971
Merso 1982-83
Sabina -1970 udata u Forice za Asima
11.Velic Dzevad -1965
Zena Mina i sin
12.Velic Ismet -Bijeli-1966
Bahra
sin Feriz
Fikret -1967
13.Velic Hata
Emra -1970
Huse-1960
Emir -1961-62
14.Velic Maho
Sada
Beisa
Elvisa
Elvis-Zak
15.Kevac Hamida
Smail -1968
Osman 1954-55
Ramo 1959-60
16.Husic Zijad-1954-56
Tehvida
Vesna-1974
Nedzad-Tica -1977-78
kci
mati Tima
17.Husic Enver-Jane-1957
Asima-1962
Endir -1982
18.Alisic Mesud-Medo
Naja
Mahmut-Aput-1963
Azra
sin
Jasmin -1961
19.Jakupovic Esad-Esko
Raza
Samir-Olio -1968
Sejad-Ratni -1970
Admir-Krle -1974
Jasminka-1963
20.Jakupovic Senad-1967
Emira
Azra
jos jedna kcerka
„HUK“
21.Sivac Rasma
Saida-Sitka-1962
Hatidza-Tidza-1968
22.Sivac Mehmed
Kada
Emira-1966
23.Pervanic Juso
Devla
Sakib-1964
Sejad-1980
24.Pervanic Esad-Cobo-1958
Asima
sin
25.Pervanic Sulejman-Suljo-1962
Himka-1967
Semir
26.Pervanic Eniz-Eno
Hafija
Mediha-1970
Fatima-1973
27.Sivac Huse
Zehida
Mirzet-1967
zena i sin
Armin-1980
Fehima
Mirzeta-1966
28.Sivac Vahid-1961
Hana
dva sina
29.Sivac Reuf-1956-57
Suhra
dvije kcerke
30.Sivac Mirsad-Mikac-1962-63
Alma i sin
31.Velic Hasim
Kelima
Kemo
Sadika
32.Pervanic Bahrija
Fadila
Mevlida
Lela
Damir-1975-76
Jasna-1967
33.Kevac Fadil
Hajra
Suvad-Sutko-1967
zena i kcerka
Dzemila-1970
34.Karabasic Osman
Bahra
Emir-Bata-1968
Raza-1970
sin ili kcerka?
Dervis-Dedo-1970
Mina -1972
35.Karabasic Adem
Ramiza
Muhamed 1970
Juso
36.Colic Dzemal
Selim-1974
37.Velic Zijad-Ziko-Gargi-1956
38.Karabasic Hajrudin-Hajrutko-1967
zena i kcerka
39.Hadzic Asim
zena i sin
40.Velic Nazif-Nasko-1957-58
Ajsa
Alen
Arijana
41.Jakupovic Mehemed-Hemas
Sajma 1956-57
Safija -1980
Muhamed-1982
42.Hadzic Besima
Sero-1969
Hajrudin-Hajro-1973
Nehrudin.Taci-1975
43.Pervanic Zahid
mati Hanifa
Mersiha
Sanela
Edin
44.Sivac Zuhra
Nijaz -1962
zena i kcerka Dzenana
Iko-1963
Sabina i kcerka
Emir -1966
Fahrudin-Faruk-1969
Sabina-1975
Mina-1975
45.Sivac Refko
Ifeta
Senad-1968
Said-1970
Hare-1967-umro
46.Husic Dzemal
Pasa
Dzevad-1964
Kamber-Fundro-Kambo-1965
Edin-Edko-1968
Kemal-Kemo-1973
Dzevida-1978
47.Husic Vasvija
Asim-Himzo-1966
Edina i sin
Elvira-1970
Elvir-Zvonko-1974
48.Velic Rifet-Rifo
Bahrija
Ismet-1960
Senada -1966 i sin
Rahim-1962
Alija-1964
Sebiha-1966
Rifeta-1969
49.Velic Ahmet
Hafa
Ekrem-1966
zena i sin
Fatima-Tima-1969
Dzulaga -Dzule -1970
Nisveta -Nica-1972
Abid-1975
Ismeta-1960
Dika-1962
Asima-1965
50.Velic Meho-1955
Sevlija
Sanel
Medina
Mesud-Buco-1957
Muhamed-Bozi-1966
zena Suada
51.Husic Maho
Fatima
52.Husic Emir-1956
Fadila
Mensur-1980
Muhamed-1982
53.Pervanic Mustafa
Mina
Sakib-1960
Zemira
Fadila-1955
Fikra-1958
Fatima-Seka-1964
Ajsa-1966
Semira-1970
54.Ibrahimovic Murat-Mure
Hava
Miralem-1965
Zilha
kcerke Mirela i Melina
Ahmet-1957
Muharem-Hari-1961
Fikret-1962
55.Ibrahimovic Ismet-1959
Kelima -Kela -1967
Haris-1986
Asmir-1988
56.Sivac Sefik
Zlatka
Asim-1965
zena Erdina i sin
Kasim-kace-1968
zena i sin
Saban-1963-umro
57.Sivac Medo 1955-57
Sedija
Selima
Samed
Sejad
58.Hodza Asim
zena i kci
TRZNA

SREDNJA MAHALA

59.Ibrahimovic Salko
Tifa
Samir -1969
Samira-1967
Admira-1974
Ajsa-1977
Enisa-1979-80
Indira-1984
Merisa-1986
Meliha-1988
60.Udovcic Serifa
Adem -1951
Jasminka
Omer
Muhamed
Merima
61.Velic Husein-1926
Nafa-1929
Maruf-1967
Nedzad-1969 i Vesna
Hatka-1962 i Selma -1988
Abid-1953 i Minka
Dzevad-1955 i Nisveta
Sejad -1960,Elvira,Hana,Maruf-Maki
Nihad-1958 poginuo 1980
62.Velic Hase-1951
zena Ruza
Nihad-Nino-1985
Hase-1970
Huse-1974
63.Velic Hate
Halil-1962
Rubija-1965
Hazim
zena Munira
sinovi Enes i Haris
64.Velic Hakija-1940
Hanifa-1951
Hasim-Hacko-1967
Halid-Dule-1969
Halida-1972
Rasima-1974
Saliha-1978
65.Velic Himzo-1942
Sada
Elvira-1970
Hava-1972
Elvedin-Eko-1974
Jasna-1977
66.Velic Juso-1929
Safija-1931
Edin-1972
Edis-Boks-1977
Mirsad-Mirso-1956 umro 1978
Mihret-1963 poginuo 1984
Fajka-1961
67.Velic Serif-Sero
Dzula
Irfan-Irfo-1964
Fatima-Tima-1970
Vehid-1976
Zahid-1967
zena Alma i sin
Vahida-1962
68.Velic Vahid-1959
Hadzira
Jasmina
sin
69.Velic Sevla
Reuf-1963
Resad-1955-56
zena i sin Rasid
Refad-1960 poginuo 1984
Rifet-1957-58 poginuo 1984
Ibro umro 1984
70.Velic Teufik -Tufo
Timka
Seida-1966
kcerke Almedina i Aldijana
71.Velic Sadik-1960
Enisa
Hermina
Refad
Enes
72.Velic Ismet-1955
Vahida
Mersiha-Ciha
Jasmin
Nermin
73.Velic Fuad 1933
Hasnija
Senad-Crni-1961
Esad-Eso-1963
Enes-Eno-Krtina-1975
Mehmed-Meho-1965
Mihriba i kcerka
Asima-1968
74.Velic Ram1930-31
Adila
Armin-1970
Zilhad-Zilho-1969 i zena mu
Fadil-Fajko-Veljko-1962
zena i sin
Ajsa-1966
Ilijaz-Ilko-1953-55
zena i troje djece
Adil-1963 poginuo
75.Pervanic Smajo
Hata
Asim-1960
Kasim-Kace-1962
Kemal-1968
76.Pervanic Hilmija
Safa
Ermin-1972
Mirnes-1976
77.Pervanic Mustafa-Muste
Fikra
Zaim-Zajko-1967
Amela i kci
Samir -Dudo-1968
zena Naja i kcerka
Amir-Miki-1970
Elvir-Vristeca-1972
Tahira-1962
Jasminka-1963
78.Pervanic Aziz
Rasma
Sadik -Slovenac-1965
zena Alma i kci Emina
Sejad-Sejo 1968
Senad -1985
79.Velic Refik-Refo
Badema
Muhamed-Hamed-1965
Jasminka-1966 i sin
Fatima-Tima-1968
muz Sedin
Alisic Fikret-Dido-1956
Sahim
Refija
Radifa
Muhiba-Hiba
80.Pervanic Nira
Enver-Siljo-1962
Esma-1964
Dzemila-1967
Irfan-Irfo-1955
Dzemal-1957
Dzevad-Hosin-1960
81.Pervanic Idriz-Idro
Hajra
Huzejir-1972
Mirzet-Mujo-1985
kcerka
Samka-1970
82.Pervanic Omer
Hanifa
Ibrahim-Grga-1961
Emira -1966
troje djece
83.Pervanic Mesud-1955
Dzemila
Nedim-Nedo-1977-78
Omer
sin i kci
84.Pervanic Serif-Sero-1924
Smaila
Halida-1967
Mevlida -Seka-1970
Ramo-1969
Agan-Ago -1972
Samed-1975
85.Pervanic Muhamed-Hamed-1960
Gordana
Hamida
Zlatan
86.Pervanic Selima
Serif-1959
Seida,sin i kci
87.Pervanic Ale
Tamama
88.Colic Jusuf
Fehima
89.Colic Dzevad-Dzonso-1953
Sada
Dzevida-1978
Sejad-1980
90.Colic Ramiz-1958
Mirsada
Sanela
sin
91.Dzaferovic Mehmed-1960-61
Nisveta
Emina
Dina
i jos tri kcerke
92.Dzaferovic Zuhra
Alija-1965
93.Dzaferovic Salih
Rujka
Sakib
Kasim
Asim-Asko

DONJA MAHALA

94.Nezurevic Sejfo
Safa
Azira-1971
Edita-1975
Senita-1981
95.Velic Raif-1955
Safeta
Mustafa
Alma
96.Hodzic Bahrija
Namka
Armin-1973
Mersiha-1975-76
97.Ibrahimovic Mehmed-Mese-1924
Hanifa
Hajra-1962
Merima-1968
Nerka i sin Turkanovic Amir
Sada-1960
98.Hodzic Vasva
Adisa
Adil-1965
Hamida-1964 i sin
Serif-1967
Aida i sin
99.Hodzic Fadil-1948
Najka
Enes-1972
Nedzad-1975-76
Elvira-1970
100.Hodzic Edhem
Zuhra
Mehmed-1968
zena Arnela
Fikra-1966
Enisa-1962-63
Jasminka-1960-61
101.Hodzic Sabahudin-Budo-1955
Halida
Bekir-1979
Fahrudin-Fahro-1980
Senija-1984
102.Hodzic Huse i Aziz (Dervisovi)
103.Velic Serif-Sero Begov-1949-50
Fikra
Mehmed-Meho-1969
Jasmina
Fatima
104.Hodzic Huse
Taib-1960
Midho-1963
Mehida-1966
Fatima-1970
Mirsad-Mikec-1973
105.Hodzic Hasan
Ismeta
Ismet-1961
zena Senada i sin Alen
Fikret-1963
zena Mina
Mirzet-1966
Enes-Jenki-1974
106.Foric Devla
Fehim-Feho-1971
Jasmin-1974
Suad-Sutko-1961
Suada-Sutka-1963
Alma-1969
107.Hodzic Redzep
Kasim-Kahro-1961
Elvira-1968 i kcerka
Jasim-Bruki-1963
108.Hodzic Rasim -1950-52
Halida
Edin
i jos dvije kcerke
109.Velic Azema
110.Udovcic Salko
Enisa-Seka
Nisveta-1972-73
Jasmina-1975-76
Jasmin
111.Velic Hasan-Lihan
Halima
Alija-1961,zena,djeca
Vahida-1966
Azra
Zehida
112.Hodzic Sejfo-1963
zena i dvoje djece
113.Hodzic Ahmet-Rita-1949-51
Hida-1958
Sefer-1976-77
Zerina-1980
Nermina-1985
114.Velic Safa
115.Velic Said-1961
zena Fadila i dvoje djece
116.Velic Besim
Besim-Beco
117.Velic Saban-1953
Mevlida
Amela
118.Velic Omer -Cero
Sabiha
Ramiz-1972
Ramiza-1973
Semsa-1970
Juso
jos jedan sin
119.Velic Bajro
Subha
Kemal-Kemo-1966
Abid-1967
Safet-Sajo-1972
Fatima-Tima-1970
Emina-1974
Zilhad-Lilo-1963
120.Velic Zijad-Ziko-1960
Maida-1966
Minela
jos jedna kcerka
121.Velic Besima
Jasmin-1969
Dzevad-Lega-1961-62
zena Hamsa
sin Sacir i kcerka
122.Velic Himzo-1953
Hadzira
Elvis-Dudo-1975-76
Edis-Tarzo-1979-80
Nermin-Zuti-1983-84
123.Zeric Jasim
zena i dvoje djece
124.Zeric Mina
Sejad-1957-58
zena Mirsada-1968
125.Zeric Husein
Rasma
Hajrudin-Hune-1971
Nedzad-1972
Mirsad
Emina
126.Hadzic Zlata
Mirsad-1971
Mehmed-1976
Senada-1964
127.Jakupovic Mehmed-Mesa
Almaza
Suad-Sudza-1956-57
Meho-Home-1958 i zena
Senad-Ceno-1960
zena Samira-1969-70
Nisveta-Niva-1962
Nisad-Sisko-1965
Sabit-Sibo-1967
Hasnija-Epa-1969
Zlata-Gara-1969
Sebiha-Juja-1971
Muhamed-Noko-1972
128.Velic Huse
Ibrahim-Ibro
Velmir
Selmir
Zumra
Ermin
129.Velic Zumra
Avdo-1957-58
130.Velic Esma
Mirzeta-1970
Elvedin-Beno-1976-77
131.Jakupovic Ramo
Smaila
Alem-Aco-1969
Sebiha i sin
Samira-Eka-1968
Tifa-1975
Samir-Cinto-1966-poginuo 1987
132.Bilal Avdo
Sefka
Nerima-Nera-1967
Kelima-Kela-1965
133.Bilal Medo-1959
Zulfija-Djuli
dvije kcerke
134.Cehajic Atif
Sefika
Muhamed-1972
Hasib-Bibo-1974
Hadzera-1977
135.Cehajic Idriz
Raza
Denis-1977
Kabir-Mujo-1979
Admir-1985
Ajna-1987
136.Cehajic Hadzera
Mirsada-Sada
Zijad-Ziko-1965
137.Cehajic Hase
Bahra
Edin-Haka-1974
Rasma-1976
Hava-1978
jos jedna kcerka

Broj stanovnika oko 730-740.


Comments powered by CComment