NOVO Rent a Car Aerodrom Tuzla

5

Najgledanije slike u galeriji

Popravljam Nišane

C4B6B6AD 69A7 4DBB A3A2 B2F83CBF67EE

 

Naša mjenjačnica "DOLLAR" Kozarac

m dollar 1

Restoran "Stari Grad"

stari grad 6

Zanatska radnja Zimes

IMG 20170801 180541

Hoteli BM Sarajevo

47BE0CD1 9C40 4C40 903F D6D504C92AC9

Attachment 3 Nacrtom Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora autoput prolazi kroz katastarske opštine Bistrica, Omarska, Lamovita, Kevljani, Kamičani, Petrov Gaj, Trnopolje, Kozarac, Kozaruša, Donji Garevci i Orlovci (Naseljena mjesta: Bistrica (Donja Bistrica), Omarska(Gornja Omarska), Lamovita(Gornja Lamovita), Babići, Kevljani, Kamičani, Petrov Gaj (Gornji Petrov Gaj), Trnopolje, Hrnići, Kozarac, Kozaruša, Gornji Garevci, Donji Garevci i Donji Orlovci.

Na adresi ispod može se pogledati detaljnije:

http://88.99.168.172/mapguide/fusion/templates/mapguide/slate/index.html?ApplicationDefinition=Library://ACG_PD/Fusion/PLAN.ApplicationDefinition ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Prijedora (www.prijedorgrad.org) ispod GIS banera na linku GIS mapa pristupa se GIS-u Grada Prijedora. Na webGIS karti GIS Grada Prijedora izborom opcije katastarske opštine , naseljena mjesta, dijelovi naseljenih mjesta i DPU u izradi_Plan parcelacije može se vidjeti obuhvat Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora i kroz koje katastarske opštine i naseljena mjesta (dijelove naseljenih mjesta) prolazi planirana trasa autoputa.

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9039_Mapa%20parcelacija.pdf

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9035_PPO_PreglednaKarta.pdf

Uključivanjem opcije katastarske parcele iz DPU i izborom katastarske parcele na karte može se vidjeti kojoj katastarskoj opštini pripada parcela i kojim dokumentom prostornog uređenja je pokrivena (da li se nalazi u obuhvatu Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku). Dalje izborom opcije Idi na e-Katastar pristupa se Geoportalu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (Javni uvid u katastarske podatke) gdje se izborom pretrage po parceli za Grad Prijedor može vidjeti na koje ime je upisana dotična parcela u katastarskom operatu.

Isti podaci se dobiju i pretraživanjem lokacija na GIS mapa na osnovu broja katastarske parcele i katastarske opštine.

Ovdje se može pogledati i preuzeti Pregledna karta Plana prostorne organizacije (PPO) i pojedinačni listovi PPO Nacrta Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku za teritoriju grada Prijedora.

Detaljan uvid u Nacrt Plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Prijedor po skraćenom postupku na teritoriji grada Prijedora može se izvršiti u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Prijedora.

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S9037_Tekst_PP_GradPrijedor_dvojezicno.pdf

Sljedeća