Tim povodom će se u nedelju 28.07.2019.,god, nakon ikindije namaza održati prigodni program u džamiji, odnsno proučit ce se mevlud, podijeliti vakufname vakifima džamije Hadžići, a njihova imena možete pročitate u nastvku ovog teksta. Na kraju ovog programa bit će priređen ručak za sve prisutne.

BUJRUM

 IMG 0896

SPISAK VAKIFA DŽAMIJE HADŽIĆI

1. Hadžić Sulje Besima
2. Hadžić Šerif i Nermina
3. Hadžić Hajrudin i Asmira
4. Hadžić Amir i Mirzeta
5. Fazlić Kemal i Medina
6. Fazlić Ismal i Tesmiha
7. Fazlić Begana Džemal
8. Fazlić Ishak i Emira
9. Fazlić Begana Hate
10. Hadžić Hate i Muharem
11. Hadžić Halil i Samka
12. Hadžić Halima Mujo
13. Hadžić Halim i Sema
14. Hadžić Ismet i Enisa
15. Jakupović Razim i Nira
16. Jakupović Mustafa i Emira
17. Jakupović Ibrahim i Fatima
18 Hadžić Nihad i Fatima
19 Hadžić Enver i Zerina
20 Hadžić Enes i Jasna
21 Hadžić Emir i Džula
22 Hadžić hadži Osman
23 Hadžić Kamber i Medina
24 Hadžić Kahrimanović Sebaheta
25 Hadžić Mehmed i Amela
26 Hadžić Hašim i Velida
27 Hadžić Izet i Kelima
28 Hadžić Zijad i Esma
29 Hadžić Sejad i Seima
30 Hadžić Nisvet i Adis
31 Hadžić Mehmeda Jasmin
32 Hadžić Zijada Dževad
33 Hadžić Senad i Emina
34 Hadžić Damir i Selima
35 Hadžić Fatima i Nedžad
36 Hadžić Sefer i Samka
37 Hadžić Redžep i Paša
38 Hadžić Hasana Alija
39 Hadžić Nail i Asima
40 Hadžić Mustafa i Zemira
41 Hadžić Idriz i Asija
42 Hadžić Amir i Hamdija
43 Šahbaz Suvad i Asima
44 Garibović Šaban i Sanel
45 Garibović Fikret i Radifa
46 Garibović Ismeta Fadila
47 Garibović Hase i Feza
48 Garibović Ibrahim i Hate

49 Garibović Armin i Elvira
50 Garibović Bahrija i Firdesa
51 Hadžić Asima Emsud
52 Hadžić Šaban i Razija
53 Hadžić Suvad i Ajša
54 Hadžić Šaćir i Hamida
55 Jakupović Bahrija i Safa
56 Hadžić hadži Omer i Seida
57 Hadžić hadži Džemal i hadži Vahida
58 Hadžić Kemal i Aida
59 Hadžić Halim i Dedo
60 Hadžić Asim i Hasiba
61 Žerić Besima i Adem
62 Hadžić Asim i Habiba
63 Hadžić hadži Ibrahim i Sedika
64 Hadžić Samir i Almija
65 Hadžić Jusuf i Rajfa
66 Hadžić Osman i Derviša
67 Hadžić Nedžad i Dursuma
68 Hadžić Edin i Emzada
69 Hadžić Husein i Zehida
70 Hadžić Redžep i Sadika
71 Hadžić Senija i Muhamed
72 Hadžić Kadir i Adevija
73 Hadžić Edhem i Dina
74 Hadžić Ahmo i Rahima
75 Fazlić Fadil i Sefija
76 Garibović Abdulah i Fatima
77 Garibović Emir i Jasminka
78 Hadžić hadži Faik i Siba

79 Hadžić hadži Irfan i Raza
80 Hadžić Omer i Zlate
81 Hadžić Nihad i Sada
82 Hadžić Emsud i Sebiha
83 Hadžić Esad i Tima
84 Hadžić Sadik i Nirka
85 Hadžić Admir i Samira
86 Hadžić Zikrija i Vahida
87 Elkasović Hasan i Olja
88 Bečić Smajo i Sefija
89 Bečić Jasmin i Sanela
90 Klipić Zaim i Jasminka
91 Klipić Smail i Hamed
92 Klipić Fehim i Zumra
93 Hadžić Refika i Amel
94 Hadžić hadži Hidajet i Rajfa
95 Jakupović Jasima Nihad
96 Hadžić Kemal i Emina
97 Suljić Halima Hasiba
98 Hadžić Idriz i Jasminka
99 Hadžić Huse i Zejna
100 Hadžić Nijaz i Izeta
101 Hadžić Ilijaza Amel
102 Hadžić Muharema i Indira
103 Hadžić Ilijaza Ismeta
104 Berbić Šefik i Elvira
105 Berisha Ramo
106 Hadžić Dijaz i Ramiza
107 Kruško hadži Muharem i sinovi
108 Hadžić Šabana Suvada

109 Garibović Šehić Nisveta
110 Garibović Mirela i Mirsada
111 Solo hadži ef. Adil
112 Čolić Mahmuta Džemal
113 Softić Himzo i Halima
114 Pervanić Hamdije Bahra
115 Hadžić Esma i Jasna
116 Memić Sejad i Enisa
117 Jakupović Zilhad i Emira
118 Pervanić Muharem i Mejra
119 Bašić Ilijaz i Zlate
120 Fazlić Begana Kelima
121 Jakupović Abaz i Šerifa
122 Jakupović Junuz i Hate
123 Denić Esma i Said
124 Čaušević Šabana Nazifa
125 Kenjar Mirsad i Šefika
126 Duračak Sakib i Zahida
127 Velić Jasmin i Merima
128 Brakić Eno i Dževida
129 Pidić Ismet i Zlate
130 Jakupović Dževad i Izeta
131 Melkić Enes i Amar
132 Nurović Meliha
133 Mujanić Džemala hadži Beba
134 Islamic Community of Australian Bosniaks
135 Jakupović Šahima Fadila
136 Hadžić Hasana Safet
137 Elkasović Mujo i Munevera

138 Forić Mehmeda Tidža
139 Jakupović Juso i Kelima

Džemat Hadžići