IMG 0456

Spisak novopristiglih DNK-a nalaza ( 16. 07. 2018. )

1. Ahmetović (Fehim) Hamdija Korićanske stijene
2. Blažević (Sejdo) Ćamil ili Džemal Korićanske stijene
3. Čolić (Muho) Hamdija Korićanske stijene
4. Čolić (Džemal) Hasan Korićanske stijene
5. Elezović (Salih) Hajrudin Korićanske stijene
6. Elezović (Hajrudin ) Jasmin Korićanske stijene
7. Jezerkić (Avdaga) Ahmet Korićanske stijene
8. Kešić (Hasan) Senad Korićanske stijene
9. Mujkanović (Redžep) Fahrudin Korićanske stijene
10. Pervanić (Zaim) Mustafa Korićanske stijene
11. Sivac (Šefik) Kasim Korićanske stijene
12. Sivac (Ibrahim) Merzuk Korićanske stijene
13. Šljivar (Halil) Omer Korićanske stijene
14. Turkanović (Hamdija) Senad ili Suad Korićanske stijene


Obavještavamo članove porodica nestalih osoba sa Korićanskih stijena da su do sada prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH pristigli DNK-a nalazi za gore navedene nestale osobe ekshumirane 2017. godine. Ujedno Vas obavještavamo da ćemo i u narednom periodu u suradnji sa INO BiH na ovaj način obavještavati porodice o pristiglim DNK-a nalazima. Ujedno molimo porodice da Institutu za nestale osobe BiH –Područni ured Bihać i Terenski ured Sanski Most dostave kontakte (telefone i adrese) ukoliko je došlo do promjena ili nisu ih dostavili (kontakt 037 223 606 i 037 684 300, Medžlis IZ Kozarac, Udruženje Izvor ili Udruženje logoraša Kozarac).


Spisak ranije pristiglih DNK-a nalaza sa lokaliteta masovne grobnice Korićanske stijene.

1. Aliji (Nedzib) Enver Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR4-MNT4
2. Avdić (Ibrahim) Sead Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR11-MNT2
3. Avdić (Sulejman) Rasim Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR6-MNT2, KNZ-A-MK-BR1-MXT2
4. Bešić (Meho) Nihad Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR10-MNT
5. Bašić (Muharem) Rasim Korićanske stijene KNZ006D-MXT
6. Ćoralić (Hasan) Emin Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR3-LMN
7. Draguljić (Grgo) Stipo Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR11-RMN3
8. Fazlić (Ismet) Jasim Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR7-MNT1
9. Fazlić (Ismet) Mirsad Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR10-LMN
10. Fazlić (Refik) Almir Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR10-MXT1
11. Garibović (Osman) Šefik Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR6-RMN
12. Gutić (Hasan) Mirsad Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR11-RMN2, KNZ-A-MK-BR10-MXT3
13. Hirkić (Husein) Ismet Korićanske stijene KNZ-A-MK-BRS-MNT2
14. Hodžić (Redžep) Rasim Korićanske stijene KNZ-D-MK-BR2-MNT1
15. Hrnić (Mumin) Harun Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR7-RMN
16. Jakupović (Mustafa) Dedo Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR3-MNT
17. Kahrimanović (Fehim) Dursum Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR10-MNT
18. Kapetanović (Mustafa) Alija Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR3-MNT2
19. Kararić (Emin) Zebir Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR8-MNT1
20. Krivdić (Mehmed) Nihad Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR9-LPT
21. Kuburaš (Ćazim) Fahrudin ili Sabahudin Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR11-MNT2
22. Mahmuljin (Arif) Ibrahim Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR9-RMN1, KNZ-A-MK-BR10-MXT2
23. Marošlić (Himzo) Fikret Korićanske stijene KNZ-D-MK-BR3-MNT, KNZ075D-MXT
24. Muranović (Salih) Samir Korićanske stijene KNZ059D-MXT
25. Muretčehajić (Jusuf) Edin Korićanske stijene KNZ004D-MXT
26. Murćehajić (Hase) Idriz Korićanske stijene KNZ062D-MXT
27. Softić (Edhem) Ekrem Korićanske stijene KNZ014D-MNT, KNZ014D-MXT
28. Šljivar (Imsir) Omer Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR7-MNT2
29. Trnjanin (Ibrahim) Zijad Korićanske stijene KNZ-B-MK-BR7-RMN
30. Zulić (Uzeir) Mesud Korićanske stijene KNZ-A-MK-BR10-SK
Spisak novih DNK-a nalaza na dan 04.07.2018.

r/b Prezime (ime oca) ime lokacija

1. Antunović (Ivo) Ilija Korićanske stijene

2. Bajrić (Ramo) Šerif Korićanske stijene

3. Beriša (Smail) Razim Korićanske stijene

4. Elezović (Muharem) Edin ili Emir Korićanske stijene

5. Grabić (Meho) Mustafa ili Vejsil Korićanske stijene

6. Hegić (Avdo) Mesud Korićanske stijene

7. Ičić (Hajro) Sabahudin Korićanske stijene

8. Jaskić (Jasim) Fehret Korićanske stijene

9. Kahrimanović (Edhem) Almir Korićanske stijene

10. Kahrimanović (Abid) Rifet Korićanske stijene

11. Karabašić (Dedo) Samir Korićanske stijene

12. Kadirić (Meho) Zuhdija Korićanske stijene

13. Kulašić (Mustafa) Husein Korićanske stijene

14. Marošlić (Redžo) Himzo Korićanske stijene


Comments powered by CComment