Top Panel

Subota, 10 20th

Last updatePet, 12 Okt 2018 9pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lista Donatora za Šehidsku Munaru u Džematu Hadžici

hadzicimunara

Slijede spiskovi dosadašnjih donacija za Šehidsku munaru u džematu Hadžici:

Hadžić Dijaz                           5000 KM
Hadžić Zijad                            1000 KM
Hadžic (Zijada) Senad i Emina (Norveška) 5000 NOK
Hadži Hadžic Osman                  1000 KM
Hadžic (Halida) Redžep i Sedika     1000 €
Hadžic (Šabana) Asko                1000 KM
Hadžic (Aske) Emsud                 1000 KM
Hadžic (Šabana) Osman             1000 KM
Žeric Adem                                1000 KM
Garibovic Šaban                         1000 KM
Fazlic Safija                                 200 KM
Hadžic (Vasfe) Hate                         150 €
Hadžic (Rifeta) Fatima i Nedžad       300 KM
Hadžic (Halima) Halil i Samka          500 KM
Hadžic (Halida) Zikrija i Vahida        1000 KM
Hadži Hadžic (Hasana) Džemal      1000 KM
Hadžic (Džemala) Kemal                1000 KM
Hadžic (Hasana) Redžep                 500 KM 
Hadzi Jakupovic Aziz i Ramiza       2000 NOK 
Kevac  (Fadila)  Suvad (Kevljani.eu) 1000 SEK

Iz Australije, javio se Fikret Klipic da pomogne i koordinira akciju pomoc  Bošnjaka koji su u sklopu Mešihata IZ u Australiji. Predsjednik Mešihata prof. Jasmin ef Bekric je podržao akciju i svim imamima u dzematima uputio dopis da organizuju sergije u svojim dzematima i da se podrži akcija dzemata Hadžici, izgradnja druge munare-Šehidsko obilježje. Do sada su su odazvali:

DŽEMATI U AUSTRALIJI

-Džemat Penshurst (Sydney)=  AD $ 805.00

- Džemat Smithfield ( Sydney)=  AD $ 700.00

- Džemat Deer Park (Melbourne)  Sergija ce biti u petak, zadnja dzuma u maju u sklopu obiljezavanja " 31. Maja - Dana bijelih traka"

- Džemat Noble Park (Melbourne)=  AD $1000.00

- Džemat Brisbane (QLD)=  AD $1000.00

Do sad ukupno:AD $3505.00

Takode raja iz Amerike se odazvala ovoj akciji.   Akciju je vodio Hadžic (Hadži Smajla) Idriz

Slijedi spisak imena i kolicina novca koja je data:

Idriz Hadzic                                         $1,000.00

Husein Hadzic                                    $1,000.00

Nijaz Maida Hadzic                              $350.00

Elvira Šefik Berbic                                 $300.00

Amel Hadzic                                          $300.00

Emin Zeric                                           $250.00

Hadzic Din Irma                                     $200.00

Hadzic Muharema                               $200.00

Mirza Mujadzic                                 $200.00

Badema Suljic                                    $200.00

Daniel Suljic                                        $200.00

Almir Hadzic                                       $200.00

Anela Hadzic                                      $200.00

Sejdo Ajla Lejla Berbic                    $200.00

Ismet Zejnelovic                               $100.00

Edin Jakupovic                                   $100.00

Bekir Mustic                                       $100.00

Sabahudin Dugic                               $100.00

Enisa Ibragic Dugic                           $100.00

Ermin Alma Kararic                          $100.00

Mirela Suljic Mujkanovic               $100.00

Mehmed Zuhra Alic                        $100.00

Semir Dulic                                          $60.00

Fuad Jusufovic                                  $50.00

Senad Avdic                                       $50.00

Zilhad Dzihic                                       $50.00

Huzeir Turkanovic                            $50.00

Ismet Omerasevic                               $40.00

Fadil Cvrk                                                 $40.00

Hasan Kahrimanovic                           $30.00

Ifet Muharemovic                               $20.00

Dzemil Maslo                                         $20.00

TOTAL:                                                  $6,010.00 US DOLLAR

Zijad Hadžić mi javlja da je pristiglo još novih uplata za šehidsku munaru u Hadžićima:

1 Bašić Ilijaz i Zlate 2000 KM
2 Hadžić Osmana Edin 1000 KM
3 Hadžić Selima i Damir 500 KM
4 Klipić Zaim i Jasminka 1000 KM
5 Velić Jasmin Lega i Merima 500 KM
6 Forić Tidza 200 KM
7 FONDACIJA raja iz Bužima 515 KM
8 Hadzic Idriza Amir i Kija 500 KM Australija
9 Hadzic Halida Atko i Semira  1000 KM
10 Softic Vahida Velida 100 €
11 Hadzinca Hadzic Vahida i Zene iz dzemata Turk Finska 150 €
12 Grudic Senad Blagaj 100 KM
13 Mehanovic Abaza Mina 50€
14 Menkovic Redze Husein Kamicani 100 KM

15 Jakupovic Pase Sejfo 200 KM
16 Sivac Himze Muamer i Melisa Francuska 300 KM
17 Hadzic Ahmo i Rahima 200 $
18 Hadzic (Naila) Mustafa 1000 KM
19 Hadzić (Rifeta) Fatima  700 KM
20 Kenjar Mirsad i Sefika  1000 KM
21 hadzi Softic Hilmo i Zejna   100€
22 Hadzic (Šabana) Razija  1000 KM
23 Hadzic (Šabana) Suvad  1000 KM
24 Jakupovic (Abaza) Muniba  250 KM
25 Hadzic Enver i Zerina 250 €
26 Dzemat ABIC-Deer Park, Melbourne 3316 AUD
27 Klipic Fikret  500 AUD
28 Hadzic (Idriza) Asija  1000 KM
29 Becic Sefija, Jasmin i Meho  300 KM
30 Pidic Ismet  100 KM
31 Jakupovic Juso i Kelima 100 €
32. Olja-Emina i Hasan Elkasovic 500 €  PayPal  ( 482 € )  Kev.
33. Hadzic Izeta Kelima i Kemo   200 KM
34. Hadžić Esada Tima 2500 SEK
35. Hadži Hadžić Irfan i Raza 2500 SEK
36. Hadzic Esada  Sadik i Nirka  2500 SEK
37. Hadžić Esada Suvad i Fikra 2500 SEK
38. Pervanić  Muharem i Mejra  200 KM
39. Hrustic  Edhema Sebina  100€  Norveška
40. Hadžić Dževida Ahmina 500 NOK
41. Hadžić Bilke Amira 100 KM
42. Sahbaz Nijaz i Hatemina  200 KM
43. Sahbaz (Nijaza i Hatemine) Jasmin  140 $
44. Hadžić Ahme Dževida 500 NOK
45. Garibovic  Abdulah i Fatima  550 KM
46. Kenjar Adem i Adevija 100 KM
47. M.K. 150 KM
48. Elkasović Asima 50 KM (Kamičani)
49. Jakupović Hemo i Zumra 50 KM
50. Hadzic (Izeta) Kemal i Kenan   100 KM
51. Jakupovic Cazim  100 KM
52. Filovic (Sakiba) Anel Lela  50 €
53. Jakupovic (Sahima) Fadila  50 €
54. Jakupovic (Sahima) Bahrija  50 €
55. Denic (Sahima) Esma Kanada 50 €
56. Jakupovic (Saliha) Huse i Zumra  200 KM
57. Jakupovic (Najla) Dzevad i Izeta 200  CHF
58. Šahbaz (Hase) Suvad i Asima  1000 KM
59. hadzi Hodzic Ibrahim i Sedika  200 KM
60. Hodzic (Ibrahima i Sedike) Ermin 100 KM
61. hadzi  Hadzic (Irfana) Hidajet  1000 KM
62. hadzi Hadzic (Hasana) Irfan i Raza  500 KM
63. Olja-Emina i Hasan Elkasovic  100 KM
64. hadzinca Blazevic Enisa  50  CHF
65. Elkasovic Senad i Nasiha  100 KM
66. hadzi Velic Šerif i Fikra 100 KM
67. Hadzic (Sulje) Nehrudin 100 KM
68. Hadzic (Sulje) Seima 100 KM
69. Garibovic Dzevad Kamicani 100 KM
70. hadzi Hadzic (Hasana) Omer  100 €
71. Velic (Feriza) Maho i Sada  150 KM
72. Velic (Mahe i Sade) Sebiha  100 KM
73. Hadzic (Halima) Nihad i Sada 1000 KM
74. Klipic (Huse) Smail i Hamed  500 KM
75. hadzi hfz. Šeperovic Muharem  100 KM
76. Jakupovic (Hemeda) Ibrahim i Fatima  200 $
77. Trnjanin Vahid i familija 100 CHF
78. Mehmedagic (Mehmeda) Hasan-Brdjani  50 CHF
79. Hadzic (Ismeta i Hate) Huse i Nesima-Norveska   500 KM
80. Garibovic (Smaila) Subha  100 KM
81. Balic Adila  50 KM
82. Jakupovic (Ekrema) Zijada  50€
83. Vujci Sabrija Finska  50€
84. Garibovic (Muharema) Emir i Jasminka  500 KM
85. Hadzic (Saliha) Kadir  200 KM
86. Hadzic (Mehmeda) Nisvet i Adis  500 KM
87. Hadzic (Sulje) Hajrudin i Asmira  500 KM
88. Hadzic (Sulje) Besima  100 KM
89. Hadzic (Mehmeda) Senija i Muhamed (Australija)  1200 KM
90. Pidic (Fehre) Rasma  100 KM
91. Hadzic (Huseina) Samir  1000 KM
92. Hadzic (Juse) Enes i Jasminka  1000 KM
93. Hadzic (Juse Š.) Rajfa i Jasminka 100$
94. Halvadzic Mirzet i Adisa  150 CHF
95. Kevac Fadil i Nisveta  200 KM
96. Jakupovic (Ibrahima) Zlate 50 KM
97. Hodzic (Osmana) Šerif i Aida  100 € 
98. Jakupovic Emir i Behija  100  CHF
99. Hadzic (Ismeta i Hate) Muharem -Harika  500 KM
100. Garibovic Nermin i Sanela  200 KM
101. Kekic Klipic (Huse) Safija  100 KM
102. Softic (Huseina) Husnija  50 KM
103. Karic (Fajke) Irfan  50 KM
104. Velic Sakib i Senada  100 KM
105. Hadzic (Edhema i Nure) Edhem "Crni" i Dina  1700 KM
106. Kararic (Hasima) Sebiha i Samir  100 KM
107. Todorovac (Edhema i Vasve) Asima  200 KM
108. Mehanović Razim i Subha  100 KM                                   
109. Hodzic (Osmana) Adil  i Hamida  100 €                                     
110. Jakupović (Šabana) Fahrudin  100 KM
111. Klipic Nasiha, Samir i Anis  600 KM
112. Fazlic (Begana) Dzemal  100 KM
113. Kevac (Sabana) Edin  500 KM
114. Kevac (Sabana) Ibrahim  100 KM
115. Kevac (Sabana) Senad  100 KM
116. Hadzic (Hamdije) Senada  100 KM
117. Hadzic (Hamde) Mirsad  20 €
118. Husic Hukic (Osmana i Fikre)  Mevlida  120 KM
119. Jakupovic Ermin i Amela 100 KM
120. Husic (Osmana) Fikra  50 €
121. Pervanic Abdul, Šerif i Smaila  100 €
122. Hadzic Kahrimanovic Sabaheta  100 $
123. Alic (Idriza) Senad  100 KM
124. Hadzic (Fude) Amel i Dijana  500 KM
125. Mahmutovic (Besima i Esme) Nisvet i Admira  100 €
126. Hadzic (Sabana Rasimovog) Nedzad i Dursuma  300 KM
127. Pervanic Kasim-Kaco  100€
128. Merdanic Rifet i Bahra - Sanski Most 50 €
129. TAXI Mehin  100 KM
130. Jakupovic Edhem i Zlate  100 KM
131. Foric (Almaza)  Bisera  200 CAD
132. Hadzic (Rifeta) Fatima  200 KM
133. Pidic (Rame) Draguna  50 €
134. Filović Adila i Sanela 50 €
134. Softić Elvedina, Hana i Ajla 200 CHF
136. Softić Elma i Elvedin 200 CHF
137.Velic Besim  50 KM
138.Halvadzic Muradif i Dino  50€
139.Fazic (Begana) Kelima  200 CHF
140.Hodzic Kasim i Elvira  150 KM
141.hadzi Teufik-ef. Hadzic i Ekrem  100€
142.Jakupovic Karanfil i Dzevada  100 KM
143.Jakupovic (Amira) Mesud i Adelisa  100 KM
144.Jakupovic (Hemeda) Mustafa i Emira  200 KM
145.Kadiric Rahmana  20 KM
146.Nukic Emina  30 KM
147.Mahmuljin Ismeta  20 €
148.Mujkanovic Mevlida  20 €
149.Besic Ismeta  50 KM
150.Sivac Zumra  100 KM
151.Deomic Safeta  50 KM
152.Klipic Zumra  100 KM
153.Softic Causevic Mirzeta  100€
154.Softic Fatima i Hase  50 KM
155.Mehanovic Abaz i Mina 50 KM
156.Mujkanovic Fadila  20 KM
157. hadzi Karabasic Osman  500 KM
158. Pajalić Emina (Holandija) 60 €
159. Mujkanović Smaila Derviš 200 KM
160.Jakupovic (Mustafe) Tima i djeca  200 KM
161.Topalovic Sanela  50 €
162.Hadzic Izeta  50 € - Finska
163.N.N. 100 €
164.Jakupovic (Adema) Ekrem  50 €
165.Uplaćeno za rahmetli Jakupović Abaza i Šerifu od djece 1200 KM
166.Jakupovic (Muharema i Zuhre) Saudin i Adina     200 KM
167.Hadzic (Rasima) Izeta  50€         
168.Jakupovic Hamo i Senada  100 KM
169.Hadzic Dzula i Emir  300 KM  
170. Konjević Fikreta i Sebihe Aladin 5 USA $
171. Hadžić Halima Mirsad 500 KM
172. Hadžić Mirsada Halimovog Dudana 200 CHF
173. Sadikaj Ismet (Švicarska) 200 KM
174. Alukic (Muharema) Dervis  200 KM
175. Hadzic (Halima) Emsud i Sebiha  1400 KM
176. Jakupovic Hate i Junuz  500€

Džematski odbor se zahvaljuje svim donatorima i vjeruje da ce uskoro spisak donatora (ucesnika u akciji) biti još puno veci i da ce Spomen obilježje "Šehidska Munara" vec ove godine biti završena.

Lista Donatora ce se Dopunjavati ako neko ima ko je dao a ne nalazi se na spisku ili smo pogresili pri upisu molio bi da se javi Zijadu Hadzicu ili hfz. Muharemu ef. Seperovicu

dzamijahadzici

Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Suvad Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin Pervanic - Administrator

Šiško Jakupovic - mali od palube

Senad Hadzic - izvještać Hadžići

Enes Jakupovic -  izvještać Jakupovici

Edis Velic  - izvještać Kevljani