Top Panel

Srijeda, 09 26th

Last updateSub, 15 Sep 2018 6pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lista donatora MC Kevljani

Lista donatora MC Kevljani

ukupno oko 10 000 EUR

 

 Prezime  Ime

Nadimak

Donacije

Donacije Valuta

 Mjesto u BiH

Zemlja    boravka

           

Pervanić Sadik

 

200,00 €

   

Njemačka

Softić Mirzet

Pajdo

323,00 €

500,00 CHF 

 

Švicarska

Jakupović Dževad

Šurda

323,00 €

500,00 CHF 

 

Švicarska

Ališić Jasmin 

 

100,00 €  

   

Finska

Ališić Mahmut

Apo

150,00 €  

+500 sek

 

Švedska

Jaskić Adem 

Zibin 

100,00 €  

   

Finska

Denić Hasan  

 

50,00 €  

   

Finska

Jakupović Amir 

 

150,00 €  

   

Italija

Jakupović Fikret 

 

50,00 €  

   

Finska

Alispahić Rusmir  

   

50,00 AUD

Bugojno

Australia

Avdić Zulfija  

   

10,00 AUD  

Vlasenica 

Australia

Avdić Admira  

   

20,00 AUD

Brčko 

Australia

Bajramović   Jasmin  

   

10,00 AUD

Krupa  

Australia

Cormak Maria  

   

10,00 AUD

Singapore

Australia

Cruz Isilda  

   

90,00 AUD

Portugal    

Australia

Demirović Šefik  

   

10,00 AUD

Bos. Kostanjica

Australia

Duranović Nazifa  

   

50,00 AUD

Bos.Dubica 

Australia

Džidić Uma  

   

20,00 AUD   

Priboj 

Australia

Fazlić Ibrahim/Derviša  

   

50,00 AUD   

Kamičani

Australia

Forić Sabina  

   

100,00 AUD

Kamičani   

Australia

Horo Sedada 

   

 50,00 AUD  

Vitez

Australia

Jakupović Sebiha  

   

100,00 AUD

Kevljani   

Australia

Julardžija Salko       

   

20,00 AUD 

Srebrenica 

Australia

Kenjar Fadila  

   

50,00 AUD

Kenjari  

Australia

Kovač Suvad  

   

50,00 AUD

Brčko  

Australia

Saldić Nusret/Beisa  

   

100,00 AUD 

Gradačac

Australia

Salihović Fatima  

   

20,00 AUD  

Srebrenica

Australia

Šehović Samir/Sanela  

   

20,00 AUD  

Brčko

Australia

Sejdić Asim  

   

50,00 AUD

Krupa 

Australia

Smajić Smajil/Aida  

   

100,00 AUD  

Zvornik

Australia

Smajlović Osman  

   

20,00 AUD 

Doboj

Australia

Tihić Remzija  

   

20,00 AUD

Bos. Kostanjica

Australia

Tucak Alija  

   

50,00 AUD

Sarajevo 

Australia

VelićAlbina  

   

50,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Elvis 

   

50,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Mersad  

   

50,00 AUD   

Kevljani  

Australia

VojićAvdo  

   

20,00 AUD

Srebrenica  

Australia

Ruth 

   

5,00 AUD   

Portugal 

Australia

Velić Emsud  

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Elvisa 

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Husein/Rahima  

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Maho/Sadeta  

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Velić Ismet/Bahra  

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

VelićMeho/Fetija  

   

100,00 AUD   

Kevljani   

Australia

Hadžić Hašim

 

109,82 €

1 000,00 SEK

 

Švedska

Velić Mina i Dževad

 

109,82 €

1 000,00 SEK

 

Švedska

Salčin Ajša i Semir

 

109,82 €

1 000,00 SEK

 

Švedska

Jakupović Ismeta

   

500,00 SEK

 

Švedska

Jakupović Ekrem

 

 50,00 €  

   

Finska

Jakupović Nedzad

 

 50,00 €  

   

Finska

Hadzic Nedzad

 

 50,00 €  

   

Finska

Velić Fikret

 

109,58 €

1 000,00 SEK

 

Švedska

Jakupovć Senad

 

365,05 €

500,00   $

 

USA, Chicago

Kevac Suvad/Sebina

KeVac KozArac

109,58 €

1 000,00 SEK

Kevljani

Švedska

KevacFadil /Hajra

Fajko

54,80 €  

500,00 SEK

Kevljani

Švedska

Jakupović Miralem/Mesudija 

Cile

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

Jakupović Sakib / Belma 

Akana 

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

Jakupović Mirsad / Mirela 

Mito

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

Jakupović Mirsad /Zahida 

Mica

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

Jakupović Enes / Halida 

Eno 

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

JakupovićSefer / Alija 

Pepi 

54,80 €  

500,00 SEK

 Jakupovići

Švedska

Salihović Sejad /Selima 

Sivac 

 

100,00 SEK

Prijedor

Švedska

Mehmedović Senad 

Brenko 

10,50 €

100,00 SEK

 Banja Luka

Švedska

Jakupovic Said

 

100

 

Sejdici

Švedska

Jakupović Sead

 

123,37 €

200,00 CAD

 

Kanada

MujičićEnes

 

50,00 €  

   

Finska

Vrabac Muhamed

 

21,00 €

200,00 SEK

Kladanj

Švedska

Kararić Izet

 

50,00 €  

   

Finska

Baltić Reuf

 

10,00 €  

   

Finska

Žerić Ervin

 

10,00 €  

 

Bihać

Finska

Hukić Šefik

 

10,00 €  

   

Finska

Osmanović Alija

 

20,00 €

 

Rogatica

Finska

Tahić Muhidin

 

5,00 €

 

Srebrenica

Finska

Podžićn Kemal 

 

30,00 €

 

Žepa

Finska

Babićv Ivan 

 

10,00 €  

 

Svilaj

Finska

Šehić Mirza/Pirjo 

 

40,00 €

   

Finska

Haskić Dževad 

 

20,00 €

   

Finska

Forić Eniz 

 

10,00 €

   

Finska

Sivac Ermin 

 

10,00 €

   

Finska

Sivac Reuf

 

108,27 €

1 000,00 SEK 

 

Švedska

Grgić Samira

 

69,14 €

100,00  $

 

USA, Detroit

Jakupović Ramo

 

69,14 €

100,00  $

 

USA, Detroit

MehadžićAsima

 

69,14 €

100,00  $

 

USA, Detroit

Hadžić Enver

 

69,14 €

100,00  $

 

USA, Detroit

Alić Jasminka

 

34,57 €

50,00  $

 

USA, Detroit

Alić Miralem 

 

100,00 €  

 

Kamičani

Finska

           
           

Horten/NorveŠka/ Akciju prikupljanja organizovo i sproveo Sadik Jakupović.

           

Jakupović Sadik

   

1000 NK

Srednji Jakupovići

 

Jakupović Mesud

   

1000 NK

Srednji Jakupovići

 

Jakupović Enver

   

500 NK

Srednji Jakupovići

 

Bahonjić Mesud

   

850 NK

Gornji Jakupovići

 

Mujčić Ahmet

   

500 NK

Brđani/Kozarac

 

Hadžić Husejn

   

500 NK

Kevljani

 

Hadžić Mustafa

   

500 NK

Kevljani

 

Bilal Hamdija

   

500 NK

Kamičani

 

Škorić Sead

   

500 NK

Banjaluka

 

Blažević Mirsad

   

400 NK

Kozarac

 

Hodžić Fadil

   

200 NK

Donja Ljubija

 

Hodžić Fuad

   

200 NK

Donja Ljubija

 

Ramić Zlatan/Zekija

   

200 NK

Prijedor

 

Jakupović Fikret

   

200 NK

Sušići/Kozarac

 

Krdžalić Hajro

   

200 NK

Grabska /Doboj

 

Dedić Elvedin

   

200 NK

Prijedor

 

Dedić Nećko

   

200 NK

Prijedor

 

Zenjilagić Semir

   

200 NK

Jajce

 

Buljubašić Šefik

   

200 NK

Grapska/Doboj

 

Avdić Edvin

   

200 NK

Bos.Gradiška

 

Rešić Edin

   

200 NK

Prijedor

 

Mahmić Mihad

   

200 NK

Lišnja

 

Kasumović Ferid

   

200 NK

Gradiska

 

Kvrgić Merhudin

   

200 NK

Lišnja

 

Haurdić Izet

   

200 NK

Derventa

 

Iglica Nased/Semira

   

200 NK

Prijepolje/ Čaplje

 

Čampara Hajrudin/Adevija

   

100 NK

Kozarac

 

Bejtović Suad

   

100 NK

Gornja Puharska

 

Keranović Hamdija

   

100 NK

Velagići/Ključ

 

Dizdarević Hajro

   

100 NK

Prijedor

 
           
             

Pomoc za Memorijalni Centar Kevljani

Još 500 funti skupljeno je u Velikoj Britaniji za izgradnju memorijalnog centra u Kevljanima. Ovaj novac u humanitarnoj akciji koja se vodila na podrucju West Midlandsa u gradovima Birmingham, Koventri Woolverhampton prikupili su humanitarci Mehmed Solakovic i Ramo Hanic. Sa ovim novcem do sada je na Ostrvu ukupno prikupljeno oko £2800. Inace, u ovoj akciji svoj doprinos su dali:


Mehmed i Zumra Solakovic,

Ramo i Jasmina Hanic,

Kasim i Redžifa Brkic,

Jusuf Sacic,

Himzo Mekic,

Zaim Viteškic,

Selim Zlomužica,

Velid Šarcevic,

Enisa Hadžic,

Enes Arifagic,

Zamir i Meliha Hadžovic,

Nedžad i Maida Softic,

Omer i Enisa Hadžic,

Jasmin i Hata Jakupovic,

Muhamed Hadžihasanovic,

Anes Ceric,

porodice Halvadžic i Dergic,

Safet Hurem,

Sejdo Halilovic,

Esad i Majda Mujkanovic,

Kasim i Mirsada Jakupovic,

Muhamed Omercic,

Jasmin Muherina,

Nermin Bogdanic,

Zijo Karic,

Muhidin Šadic,

Naida i Nihad Kljucanin,

Fatima i Tehvid Brkic,

Mina Halilovic,

Elvis Music,

Almir Dedic,

Iza Bahtagic.


Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Suvad Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin Pervanic - Administrator

Šiško Jakupovic - mali od palube

Senad Hadzic - izvještać Hadžići

Enes Jakupovic -  izvještać Jakupovici

Edis Velic  - izvještać Kevljani