Top Panel

Ponedjeljak, 10 15th

Last updatePet, 12 Okt 2018 9pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ASVALTIRANJE DVORIŠTA OKO MESDŽIDA SREDNJI JAKUPOVIĆI

 mejtaf sr jakupovici  ASVALTIRANJE DVORIŠTA OKO MESDŽIDA SREDNJI JAKUPOVIĆI

Poštovane džematlije džemata Srednji Jakupoviće, a i ostale naše džematalije Ujedinjenih džemata, ovom prilikom vas obavještavamo , a ujedno i pozivamo da se ukljućite i odazovete na na još jednu hairli akciju koju želimo provesti u djelo iduće godine. Naime radi se o polaganju asvalta u dvorištu oko našeg mekteba.

 

 Na licu mjesta izašla su nam dva ponuđača sa kojima smo pregovarali. Ovom prilikom možete vidjete i njihove predračune koje su nam dostavili, odnosno cijena položenog asvalta u dvorištu našeg mejtefa. Nadamo se da će te se aBd i ovoga puta prikljućiti ovoj svima nama značajnoj akciji, kako bi naše dvorište oko našeg mejtefa bilo što ljepše uređeno. Ugradite se u trajno dobro, za koje će te imati nagradu i nakon vašeg odlaska sa ovog prolaznog svijeta. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati džematski odbor.

 Imama hfz. Muharem ef. Šeperović br. Tel. 061 -330- 057

Muteveliju Enes Jakupović br. Tel. 061 766 068

Džematija Ejub Jakupović, br. Tel. 065 429 508

------------------------------------------------------------------------------

Insalna da krenemo sa  donacijama;

1. Hfz. Muharem ef. Šeperovic – 200 KM
2. Kevac Suvad i Sebina     100 KM
3. Jakupovic Enes Eno      200 KM
4. Jakupovic Enesa Elvis 100 KM
5. Jakupovic Ejub i Mevla   1000 KM
6.Jakupović  Munire Midho   200 Km 
7.Mehanović Fikret                200KM
8. Jakupović Šero i Tima        200KM
9. Jakupović Bego i Šefika     200KM
10 Bilal FIkret i Sebina            200KM.
11 Hadžić Zikrija i Vahida       200KM. 
12 Softić Hilmija i Zejna          200KM.
13..Softić Vahid i  Ismeta         200KM
14.Bešić Fikret i Aida               150 KM.
15. Avdić Hari i Nisveta           100 CHF
16.Jakupović Ramadan i Sada 200KM
17.Softić  Velida                      100KM
18.Jakupović Naila  Taib              150  €
19.Jakupović Suvad i Nasiha       500 KM
20.Jakupović  Sejfo i Siha            100  €
21.Jakupović Sejfe Nisad                100€
22.Jakupović Emir i Behija           200 KM
23.Jakupović Iljaz i Sebiha            200KM
24.Jakupović Sajko i Sutka          100€
25.Jakupović Mirsad i Zahida       250 KM
26.Mujkanović Fikro  Sutka           300KM
27.Salaković Mehmed                     100KM
28.Jakupović Tofo i Fadila               200KM
29.Nakic Mesud                         100 CHF
30.Todorovac Suad  i  Ifeta              400 KM
31.Hadžić Halida Dijaz             200KM
32.Hodžić  Enes                       100KM
33.Jakupovic Mehmeda Mesud   100 €
34.Jakupovič Ešef                          200  KM
35  Mešić Kemal Šečira                   100 KM
36.Paratušić Amir i Maida             100 KM
37.Jakupović Edin i Fehima           100  €
38. Jakupović Rasim                        200 KM
39. Jakupović  Rajfa                        200 KM
40.Jakupović  Hemo i Zumra           50 KM
41. Jakupović Halima                       100  KM
42. Jakupović   Mina                          200 KM
43. JakupovićHasan                           150 KM
44. Čolič Sakib                                    100 €
45.Mujan Said                                      100KM
46. Hodžić  Adil                                   100 KM
47.Todorovac  Sejad i Samka              400KM
48.Todorovac Senad i Mirsada             200  KM
49 Todorovac  Samir i Sebina                100 €
50. Jakupovic Mustafe Elvis.                  100 KM
51.Jakupović Junuza Hatemina              200 KM
52.Jakupović Mustafa i Draguna             100€
53.Jakupović Safeta  Nihad                      100 KM
54.Jakupović Sejad i Samka                    100 KM
55.Jakupović Alen i Jasna                       1000  SEK
56.Elkazović Nihad                                    100  CHF
57.Velic Maho i Sadeta                               100 AUD$ 
58. Jakupovic Mahe  Sebiha                        100 AUD$
59. Jakupović  Jusufa  Vasvija                    100KM
60. Jakupović  Muharema Sakib                   100 KM
61.Mujkanović Midho                                    100 KM
62.Jakupović  Mesud i Mina                         200  KM
63. Jakupović Enver i Emka                         100  KM
64. Jakupović Sadik i Ismeta                         200KM
65.Jakupović Kemal i Jasminka                    50 €
66. Mehanović Razim  i Subha                       400 KM
67.Mehanović Edin                                           200 KM
68.Merdanović Sutka                                         30 KM
69.Jakupović  Šabana Fudo                           500 SEK
70.Jakupović Abaza  Muniba                           200KM
71.Jakupovic Dzevad i Izeta                             200 KM
72.Jakupovic (Dzevada) Ajdin                         200 KM
73.Jakupovic (Dzevada) Sejad                         200 KM
74.Jakupovic (Najla) Fatima                             200 KM
75.Mehanović Suvad                                          200KM
76. Hodžić Bahrija i Namka                                50 €
77.Mehanović  Nedžad                                       100 €
78. Mehanović  Eso                                             100€ 
79. Šahbaz  Hatemina                                         100 $
80.Jakupović  Sanel                                             100  KM
81.Jakupović Edhem                                             200KM
82.Hrustić  Sebina                                                 1000 NOK
83.Elkazović  Senad                                             100 CHF
84. Jakupović Ekrem i Nedžad                              100 €
85. Jakupović Bahrija i Ismeta                            1000SEK
86.Mehanović Smajli Selima                             1000SEK
87. Velić Huse                                                    100 KM
88 Jakupović Meho i Selima                               200 KM
89. Jakupovič  Hakija i Muharema                       50 KM
90.Jakupović Asima i Senad                                50 €
91.Jakupović Miralem i Mesudija                        1000 SEK
92.Jakupović Dede Džemal                                  100 $
94.Jakupović Amir i Denisa                                  100  KM
95.Menković Hakija i Subha                                100  €
96.Jakupovic Vahid i Samka                                 100 KM
97.Mehanović Abaz i Mina                                     50 €
98.Jakupović Sefija                                                100 KM
99.Jakupović  Rasema                                            50  KM
100.Mujkanovic Dervis i Rahima                            200 KM
101.Poljak Emira                                                    200  KM
102 Poljak Suvad                                                 200 KM.
103 Jakupović  Sakib                                            1000  SEK.
104. Jakupović  Mirso                                              200  KM
105.Jakupović Sefera  Rasim                                   50 KM
106Jakupović Heme  Edhem                                     100 €
107 Jakupović Abaza  Munib                                      200 KM.
108.Cinić  Zumra                                                         100  KM
109.Džaferovič Jasmin i Alma                                      100 KM
110. Jjakupovič Juse Kemal                                         100 USA $
111. Jakupović Saida  Jasmin                                       100 €
112. Pervanic Agan                                                       50 €
113. Pervanic Abdul Serif                                              50 €
114. Fazlic Besima                                                        300 KM
115.Jakupović Edin i  Edita                                            100 €
116.Jakupović Hare  Sejad                                             200 KM
117.Elkazović  Hazim iIsmeta                                       100 KM
118.Karabašić  Enoi Zlate                                                 50€
119.Mehmedagić Kasim i Ifeta                                          100KM
120.Jakupović Husein  Namka                                           100KM
121.hadži Hadžić Džemal i hadžinca Vahida                         50 € 
122.Jakupovic Juso i Kelima                                                  50 €    
123.hadzi Hodzic Ibrahim i Sedika                                         40 KM
124.Colic Ekrem                                                                     200 KM
125.Hadzic (Mustafe) Haska i sin Samir                               200 KM

126.Mujo iAsima Husak Jakupović                                         50€
126.Terzić Šabana Mersud                                                    200 CHF
128. Jakupović Šefik i Bakira                                                   100 KM
129. Hadžić  Jusufa  Nihad                                                      50 KN
130 . Jakupović Taib i Refika                                                200 KM 
131. Jakupoviic Vahida Hamed                                            200 KM

IMG 4351IMG 4350

IMG 0257

Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Suvad Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin Pervanic - Administrator

Šiško Jakupovic - mali od palube

Senad Hadzic - izvještać Hadžići

Enes Jakupovic -  izvještać Jakupovici

Edis Velic  - izvještać Kevljani