Top Panel

Subota, 10 20th

Last updatePet, 12 Okt 2018 9pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Akcija asvaltiranje puta "Murići - Masovna Grobnica Kevljani"

s1

LISTA DONATORA Akcija za asvaltiranje puta "Murići - Masovna Grobnica Kevljani"

Odbor za asvaltiranje puta "Murići - Masovna Grobnica Kevljani" Saopštenje: Oglašavamo početak akcije asvaltiranja djela puta od Murića, Sejdića, Donje Mahale do spajanja sa asvaltom kod Himze Velića ili za one koji ne znaju do Masovne grobnice u Kavljanima, samo sa druge strane, od Sejdića, u dužini od ca. 1300 metara dužnih. Odbor u sastavu; Velić h. Šerif - predsjednik i portparol, Jakupović Mesud - blagajnik, Jakupović Husein - blagajnijk, Jakupović Bahrija - ovjerivač zapisnika, Jakupović Sakib - kontrolor, Velić Jasmin Lega - član i Jakupović Nisad - kontrolor. Nakon konstituisanja održan je i prvi radni sastanak. Utvrđen je plan rada i donešeni slijedeći zaključci: - Sakupljanje sredstava do 15 septembra, širina asvalta od Murića da mosta na Rici 3,5 m. Ostalo 3 m. Medijski pokrovitelji Kevac Suvad Kevljani. eu i Nijaz Huremović Kozarac.eu Za sada toliko. Velić h. šerif u ime Odbora.
s2
Raja idemo pomoći da se i ovaj dio Kevljana asfaltira. Unaprijed hvala budućim donatorima. Sevap je donirati u put.
Uplate se mogu vršiti na račun koji se vidi na slici ili kod blagajnika Mesuda ili Huseina Jakupovića.
Za ev. uplate na uplatnici mora stojati napomena " ZA ASVALTIRANJE PUTA" inače novac neće biti primljen na račun. Tako je u banci rečeno.

https://www.youtube.com/watch?v=fZ_h38UilOs&feature=player_embedded

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

Akcija asfaltiranje puta u Kevljanima od Murića do grobnice Kevljani, je dobro krenulo. Od Hađije Šerifa Velića sam dobio prvi izvještaj o akciji:
Evo spisak donatora za asvaltiranje puta "Murići - Himzo"
 
1. Velić h. Šerif h. Fikreta = 1.000 km.
2. Jakupović Bahrija = 1.800 sf.
3. Jakupović Mesud = 500 eu.
4. Jakupović Sejad = 500eu.
5. Grozdanić Fikret = 100 km.
6. Jakupović Sakib = 5000km.
7. Čehajić Amel, Sejada = 200km.
8. Velić Jasmin Lega = 500km.
9. Jakupović Juso = 100 eu.
10. Forić Sudo Kela Deno = 100eu.
11. Hadžić Sebina = 100km.
12. Jakupović Čile Said =1000km.
13.Jakupović Husein = 2000km.
14. Jakupović Šiško = 500km.
15. Jakupović Hamo = 2000km.
16. Šera = 1000nk.
17. Jakupović Huzeir = 500eu.
18. Hodžić Huse = 200km.
19. Bilal Zulfija = 500km.
20. Velić Dino = 100km.
21. Velić Ibrahim. = 20km.
22. Kevac Suvad = 300km.
23. Jakupović J. Vahid 100km.
24. Hadžić Š. Šaćir 1000km.
25. Hadžić Š. Razija 1000km.
26. Hadžić Š. Suad i Ajša 1500km.
27. Velić F. Husein 200km.
28. Velić F. Maho 200km.
29. Jakupović M. Sebina 200km.
30. Ibrahimović Samir Ćumo i Tifa 200km.
31. Jakupović Rifat i Nifa 1000km.
32. Hadžić Dž. Kemo 200eu.
33 .Velić F. Dževad 200šf.
34. Hadžić h. Omer i Saida 100eu.
35. Bešić Mirsad i Amela 50eu.
36. Jakupović Nisad i Fakiha 500eu.
37. Jakupović Amir Magda i Dani 1000eu.
38. Sivac Refik i Ifeta 300km.
39.Velić Sadik i Enisa - 300km.
40.Redžić Muhamed i Mehmed - 200km.
41.Velić Fikret i Zafina - 500km.
42.Jakupović H. Jasim - 400km.
43.Pervanić Atif i Indira - 100eu.
44.Hodžić Adil i Hamida - 500km.
45.Pervanić Muharem i Mejra 250km
46.Hodžić Adila Adis - 100km.
47.Jakupović Junuza Dijaz i Sajma - 300km.
48.Jaskić Aiša - 50km.
49.Jakupović hadži Aziz    200 KM
50.Velić M. Sakib - 200km.
51.Murić Fada i Meho - 100eu.
52.Filović Adila i Sanela - 50eu
53.Jakupović Sada i Razim - 500km.
54.Velić M. Raif - 300km.
55.Hadžić K. Emir - 150km.
56.Batić h. Redžep i h. Ismeta - 200km.
57.Hodžić Enes Jenki - 250eu.
58.Jakupović S. Admira - 250eu.
59.Jakupović S. Elma - 100eu.
60.Jakupović S. Admir - 150eu.
61.Jakupović h. Aziz - 200km.
62.Od akcije Stari Kevljani Posebna donacija - 7.000km.
63.Dautovic Kelima 100 can.dolara
64.Gurton Safeta 100 can.dolara
65.Jakupovic h.Sejdo i h.Nisveta 100 KM
66.Velic Hadzira 250 KM
67.Jakupovic J.Fikra 100 KM
68.Jakupovic H. Nedzad 500 Eura
69.Jakupović B. Ramadan - Fikro - 100km.
70.Garibović I. Hasan - 250eu.
71.Jakupović H. Mehmed - 100eu.
72.Karabasic  A. Hajrudin - 200km.
73.Hadžić Š. Osman 100 KM
74.Softić Mirzet-Pajdo 200 KM
75.Jakupović Dževad-Šurda 200 KM
76.Hadžić Š. Asko 100 KM
77.Hadžić A. Emsud 100 KM
78.Hadžić M. Zijad 500 KM
79.Hadžić S. Sajma 50 KM
80.Jakupović J. Zijad 500 KM
81.Velić  J. Besim  500 KM
82.Ališić M. Jasmin 100eu. i
83.Jakupović J. Fajko 100km.
84.Fondacija "Raja iz Bužima 100 KM
85.Sada Čehajić   265 eur

86.Ćolić Đ. Selim 100 eura
87.Čehajić H. Zijad 5.039 Nor. kr.
88- Jakupović M. Edin 300 eu.
89. Jakupović Z. Elvis "Elo" 300KM
90.Jakupović R. Ekrem - 300km.
91.Jakupović Rasima udovica Asima Ake Jakupovića - 300km.
92.Budimlić Fehret i Senada - 200 km

 


" Idemo dalje"!!!
Molimo potencijalne donatore da nam se pridruže sa svojim prilozima i također donatore koji su obećali donirati sredstva a nisu uplatili obećane sume.

Dragi naši prijatelji. Kako vidite akcija puta kroz Sejdiće krenula je očekivano dobro i sudeći prema prvim rezultatima nadamo se da će komplet trasa " Murići - Himzo" biti uspješno privedena kraju. Evo već imamo i donatora rekordera a to je naš džematlija Ibrahim Velić sa svojih 20km.!? Da. Ibrahim je dao najviše jer i nije imao više. " Ni sa kim se život nije tako okrutno poigrao kao sa našim Ibrom. Baš mu nije pružio ni jednu jedinu šansu" Citat. Uzmimo našeg Ibrahima kao primjer i podržimo ovu plemenitu akciju.Danas sam informisan da će ova dionica koštati oko 110000 KM, a to znači da je potrebno još novca i ubjeđen sam da će ova akcija uspjeti. U ime odbora vaš h. Šerif Velić

 Uporedo sa prikupljanjem donacija Odbor je donio odluku da poslije Bajrama organizujemo sječu živica i uređenje graba kao radnu akciju o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti kada se to dogodi. Nijaz-Caja Huremović

s1

Završeni su radovi na asfaltiranju puta kroz sokak Sejdići u Kevljanima. Ovi važni infrastrukturni radovi će povezati ovaj sokak sa ostalim sokacima u MZ Kevljani i doprineće poboljšanju uslova života za sva domaćinstava u ovom selu.
Ovde ljudi rade teške poslove u selu i imali su dosta problema, posebno kada su putevi u pitanju. Asfaltiranje puta je doprinos da se žiteljima ovih mahala olakša život.

s2

Ovaj put je rađen po planu koji su napravili sami žitelji ovog sokaka i u cjelini je finansiran iz vlastitih sredstava samih stanovnika ovog sokaka i donatora merhametli raje iz drugih sela u Kozarcu. Pomoć od bilo koje državne institucije grada Prijedora, RS, Federacije, je izostala. Ma ni u šali niko nije ponudio pomoć (državne institucije).

s3

Mještani ponosni jer evo za dva mjeseca od početka akcije do danas, radovi završeni. Rekoše mi da nisu uspjeli sve planirano završiti, ali zima se bliži i odlučili su da završe onoliko koliko su imali finansijskih sredstava. Put je asfaltiran od Murića do Huse Velića ulaza, a dalje je put proširen uređen i upola pripremljen za nastavak radova na asfaltiranju puta do Masovne grobnice, sastavljanje prstena oko Kevljana.
Takođe kažu: Ko u ovo selo uluži dio svog imetka, tako dokazuje koliko voli svoje mjesto. Što god vidiš ovdje u okolini to smo mi sami uspravili iz pepela. Treba da znaš da ovdje nije bilo čitave kuće, a o putu da ne pričamo. Vidi sad ove ljepote.

s4

Napominju da ne zaboravim napisati da su zahvalni mnogobrojnim donatorima koji nisu iz ovog sokaka.

Obavezno pogledati video.

https://youtu.be/3N-QxtVZA04

U nastavku pokušavam sa slikama napraviti poređenje, prije asfaltiranja i kad je asfaltiran put u ovom lijepom sokaku.

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

s17

s18

s19

Datum: 27 09 2017 god. Periodični izvještaj. Odbor za polaganje asvalta "Murići - Masovna Grobnica" u Kevljanima održao je svoj redovni sastanak a povodom djelimičnog završetka gore pomenute trase. Iz zaključaka našim donatorima bit će prezentirani samo dijelovi za koje predpostavljamo da su bitni kao: izvještaj o završenim radovima, utrošena sredstva i plan rada za nastavak akcije.

Zainteresiranima dozvoljavamo uvid u komletan zapisnik. Financiski izvještaj podnio je Mesud Jakupović. Do današnjeg dana na račun je uplaćeno ukupno 33.625 km. 6133 eu. i 5.139 nor. kr. Ukupna trasa puta je duga ca. 1280 m. U prvoj fazi položeno je asvalta 531 m. dužni Na račun izvodžača radova preko žiro računa uplaćeno je 37.875 km. plus 1500 posebnih troškova što ukupno iznosi 39.375 km. Na računu imamo nakon konverzije novca oko 7.000 km. Akcija nije završena naprotiv došlo je do proširenja akcije.

U preostalom dijelu želimo sanirati vodotok Jaruge ali o tome ćemo govoriti kad za to dođe vrijeme. Račun je i dalje otvoren okvirno do 01 06 2018 god. Ako budžet bude prije zaokružen prije će se i početi sa izvođenjem radova a konačan cilj nam je da sve završimo do manifestacije "Dani Kevljana" kada bi se održala i centralna proslava i svečanost otvaranja asvalta i ostalog. Odbor rado prihvata i nove članove koji bi svojim djelovanjem mogli doprinijeti uspješnom završetku ove akcije. Pod tačkom razno Odbor se zahvaljuje svim dosadašnjim i budućim učesnicima u akciji. Molimo da se odazovete i podržite naše napore da se i ova akcija uspješno provede na zadovoljstvo svih. U ime odbora h. Šerif Velić.

Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Suvad Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin Pervanic - Administrator

Šiško Jakupovic - mali od palube

Senad Hadzic - izvještać Hadžići

Enes Jakupovic -  izvještać Jakupovici

Edis Velic  - izvještać Kevljani