Top Panel

Petak, 07 21st

Last updatePet, 07 Jul 2017 12pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Džemat Hadžići pokreću akciju, "Asfaltiranje puta kroz Hadžiće"

DSC02894 Džemat Hadžići i Odbor džemata za vodženje aktivnosti oko pripreme za asvaltiranje puta kroz džemat. Obavjesti ....

Džemat Hadžići su u posljeratnom periodu izveli dosta uspješni akcija. Izgrađena je džamija, jedno od najbolji na ovom području po unutrašnjem i vanjskom izgledu.

Postavljena je rosvajna ograda oko džamije, betonirani su trotoari oko džamije, uređena je zelena površina. Izgrađena je munara namjenjena šehidima koja zajedno sa ranije izgrađenom munarom dodatno uljepšava izgled džamije. Urađen je nasip šljunkom PLATOK za parkiranje automobila. Napravljena je mejtahana u mezarlucima. Očišćeni su mezarluci od korova i drveća, i ograđeni su sve gore navedeno što je je urađeno.

Urađeno je prije svega zahvaljujući građanima džemata koji se nalaze u mnogim zemljama svijeta, a koji su imali sluha i osjećaja za svoj rodni kraj i svoj džemat. Pomogli su svojim dobrovoljnim priloženim novčanim sredstvima da se to sve uradi. Ne smijemo zaboraviti građane drugi džemata i mjesta koji su pomogli novčanim sredstvima za gradnju džamije i munare.

Svima se puno zahvaljujemo od srca!

Da bi to sve dobilo bolji izgled i svoju vrijednost, potrebno je asvaltirati put kroz džemat.

Svi znamo da su saobračajne komunikacije jedno od glavni segmenata života i kulture življenja. Asvaltiran je glavni put kroz M.Z. od magistralnog puta Prijedor - Banja Luka do pruge. Asvaltirani su putevi u džamatima Srednji Jakupovići i Kevljani.

Ostao je makadamski put samo u džematu Hadžići.

Stoga smo, zijad, Dijaz i ja (Asko) kroz razgovor dogovorili se da pokrenemo akciju za prikupljanje sredstava za asvaltiranje puta kroz džemat do kuće Zumre Klipić u dužini od oko 900 metara, sa željom da akcija i samo asfaltiranje puta bude kraj jula, ove godine.

Pozvali smo građane koji su se nalazili tu i 17.04.2017. god. održan je sastanak sa jednom tačkom reda: "Razmatranje prijedloga za pokretanje akcije, za prikupljanje sredstava za asvaltiranje puta kroz džemat".

Asko je obrazložio građanima cilj i detalje prijedloga ove akcije.

Razvila se diskusija.
Građani su na kraju jednoglasno prihvatili inicijativu.
Građani su izabrali odbor koji će voditi sve aktivnosti oko priprema za prikupljanje sredstava za asvaltiranje puta.
To su:
- Hadžić Asko
- Hadžić Zijad
- Hadžić Dijaz
- Hadžić Adis

 

  Prezime i ime Iznos Valuta
1 Hadzic Asim Asko i sin Emsud 2000 KM
2 Hadžić Šabana Osman i sin Edin 2000 KM
3 Hadžić Halida Redžep 2000 KM
4 Klipić Fude Zaim 2000 KM
5 Hadžić Halida Dijaz 3000 KM
6 Hadžić Fahreta Damir i Nermina 2000 KM
7 Hadži Hadžić Hasana Džemal i hadžinica Vahida 2000 KM
8 Hadžić Mehmeda Zijad 2000 KM
9 Hadžić Halima Nihad i Sada 2000 KM
10 Jakupovic Razim i Nira 800 KM
11 Hadži Hadžić Hašima Osman 1000 KM
12 Hadžić Ahmeta Ahmo 1000 KM
13 Hadžić Izeta Amir 500 KM
14 Hadžić Mehmeda Sead 500 KM
15 Garibović Muharema Hilmija 500 KM
16 Jakupović Zahida Elvis 500 KM
17 Hadžić Halida Admir 2000 KM
18 Hadžić Halida Zikrija 2000 KM
19 Hadžić Izeta Meho 2000 KM
20 Hadži Velić Šerif i hadžinica Fikra 200 KM
21 Duračak Ahme Zahida i zet Sakib 1000 KM
22 Velić Jasmin Lega i Merima 500 KM
23 Jakupovic Junuza Dijaz i Sajma Australija 500 KM
24 Jakupovic Juso i Kelima 200 EUR
25 Brakic Ahme Dzevida i Eno Norveška 500 KM
26 Kevac Suvad i Sebina Švedska 200 KM
27 Hadzic Esada Senad i Ferida Švedska 500 KM
28 Hadžić Edhema Edhem ( Crni ) i Dina 2000 KM
29 "Fondacija Raja Bužima " 525 KM
30 Hadžić Huseina Samir i Almija 1000 KM
31 Obralic Juse Kada i zet Haris 200 EUR
32 Bečić Himka 50 EUR
33 Pervanić Kasim 100 EUR
34 Hadžić Saliha Kadir 2000 KM
35 Handagić Kadira Mersiha, i zet Enes 200 KM
36 Hadži Hadzic Smaila Husein i Zejna U S A 2000 KM
37 Jakupovic Ramo i Muhiba 100 EUR
38 Hadzi Hadzic Šerifa Fajko i Siba Njemačka 1000 KM
38 Mujkanović Smajla Midhet 100 KM
39 Čolić Ramiz i Mirsada 500 KM
40 Bečič Smaje Sefija 500 KM
41 Bečič Smaje Meho i Jasmina 300 EUR
42 Fazlić Safija i Zilho 500 KM
43 Softić Mirzet (Pajdo) i Fikreta (Askin zet i ćerka) 500 KM
44 Jakupović Naila Dževad (Džeki) i Izeta (Askin zet i ćerka) 500 KM
45 Elkasović Hasan (Ha&scaronWink i Emina 1000 KM
46 Maroslic Husein 100 KM
47 Hadžić hadži Smaila Idriz 1000 KM
48 Suljić Hadži Smaila Badema 137 KM
49 Hadzic Sulje Hajrudin Hari i Asmira 2000 KM
50 Hadzic Sulje Nehrudin Tajči 1000 KM
51 Hadzic Sulje Besima 500 KM
52 Jakupovic Adema Ekrem 50 EUR
53 Muric Hameda Fadil i Mevla - Muneverin zet i kćerka 1000 KM
54 Jakupovic Mustafa i Mujaga 200 KM
55 Hadžić Halil i Samka 300 EUR
56 Pervanic Muharem i Mejjra (Bjela) 300 KM
57 Velić Refko 50 EUR
58 Hadzi Jakupovic Aziz i Ramiza 300 KM
59 T.R MIX vl. Hadzic Nedzad "Necko" 300 KM
60 Jakupovic Šečera Mustafa 50 EUR
61 Fazlić Ishak 200 KM
62 Hukic Hajrudin i Mevlida 100 KM
63 Hadži Hadžic Hidajet i Rajfa 1000 KM
64 M. K. 50 KM
65 Jakupovic Ahmet i Sada 100 KM
66 Hadžić Esada Tima 100 EUR
67 Hadžić Sadika Nirka 100 EUR
68 Jakupović Almira Nisveta 50 KM
69 Jakupović Semir 50 KM
70 Sivac Ramo USA 48 EUR
71 Balic (Hazima) Aisa, Kozarac 100 KM
72 M.K. 50 KM
73 Hadzi Hadzic Irfan i Raza 500 KM
74 Jakupović Mustafa i Emira 1000 KM
75 Velić Nermin i Zejna 500 KM
76 Jakupović Ibrahim i Fatima 1000 USD
77 Garibović Abdulah i Fatima 400 USD
78 Jakupovic Čazim i Refija 100 KM

79. Jakupovic Edhem              100 KM
80. Hrustic (Edhema) Sebina            100 KM
81. Hadzic (Juse) Rajfa            300 KM
82. Hadzic (Mehmeda) Senija "Mlada"           2000 KM
83. Hadzic (Fude) Amel i Dijana                     1000 €
84. Prijatelj Hadzica iz Kanade                        500 KM
85. Za moje Hadzice                                        400 KM
86. Hadzic (Idriza) Amir i Kija                          500 KM
87. Klipic (Huse) Smajl  i Rasima                   2000 KM
88. Hadzic Sefer i Samka                                500 KM
89. Hadzic (Idriza) Asija i Zarif                        1000 KM
90. hadzi hfz. Muharem ef. Seperovic                 100 KM
91. Keric (Hadzic Halima i Seme) Hidajeta         500 KM
92. Hadzic (Halima i Seme) Mujo                      1000 KM
93. Hadzic (Halima) Emsud i Sebiha                 1500 KM
94. Zenica Alukica Jaz BB                                   20 CHF
95. Colic (Jusufa) Dzevad                                 300€
96. Garibovic (Muharema) Emir i Jasminka        2000 KM
97. Garibovic (Smaila) Subha                              100 KM
98. Garibovic (Ahmeta) Mehmed                          90 KM
99.Hadzic (Rasima) Izet i Almir                              100€
100.Familija Kajtazevic iz Kladuse za rahmetli Hadzic Refika i Bilku         200€
101.Hadzic (Sulje) Seima                                    100 KM
102.Sahbaz (Hase) Suvad i Asima                      500 KM
103.N 13                                                                50€
104.hadzi Hadzic (Hasana) Omer i Seida            200€
105.Hadzic (Sabana) Razija                                 700 KM
106.Hadzic (Sabana) Suvad i Ajsa                       600 KM
107.Elkasevic (Redzepa) Asima Kamicani            100 €
108.Kenjar Garibovic (Smajla) Adevija i zet Adem     300 KM

 

 

Veliko hvala svima koji su odlučili pomoći akciju asfaltiranja puta kroz Hadžiće.

 Odbor će prikupiti ponude od više izvođaća i odabraće najpovoljniju ponudu. Građani će moći vršiti uplate dobrovoljni priloga na račun u banci i putem blokova kome je to povoljnije. blokove će imati Asko, Zijad, Šaban Garibović i Zikrija Hadžić. Sakupljači novca putem blokova če novac polagati na račun u banci. Prikupljanje sredstava počinje odmah i trajat če do kraja sedmog mjeseca.

Ovim putem se obračam ispred odbora svim gradžanima džemata Hadžići gdje god se nalaze da ovu akciju podrže svojim dobrovoljnim novčanim prilozima, jer samo složno svi zajedno možemo uspjeti. Takodžer se obračamo i gradžanima drugih džematakoji mogu i žele pomoći u ovoj našoj akciji da nam se pridruže svojim dobrovoljnim novčanim prilozima. Nesumnjajući u vaše razumijevanje i očekujući vašu podršku unaprijed se zahvaljujemo. za sve dodatne informacije obratite se na:
Tel: 0038752 327 262 Asko
Tel: 0038766 192 468 Zijad( viber)

Hadžić Asim-Asko, foto Nijaz-Caja Huremović i Zijad Hadžić

Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin - Administrator

Šiško - mali od palube

Senad - izvještać Hadžići

traži se - izvještać Jakupovici

Edis - izvještać Kevljani