paketiciOBAVIJESTI VEZANE  ZA MJESEC  RAMAZAN  U UJEDINJENIM  DŽEMATIMA ( KEVLJANI, HADŽIĆI, SREDNJI JAKUPOVIĆI)

Esselamu alejkum poštovane džematlije, obavještavamo vas da će se:

 1. Prvih deset dana teravija namaz  klanjati u mektebu Srednji Jakupovići

 2. Drugih deset dana teravija namaz će se klanjati u džamiji u Kevljanima

 3. Zadnjih deset dana mjeseca Ramazana teravija namaz  će se klanjati u džamiji u Hadžići

 4. Podjela halve ovog ramazana  po rasporedu obavit će se u džematu Kevljani, a ona će se obaviti 16.07. 2015. god., ( četvrtak) u 17h i 30 min.

 5. Bajram namaz će se klanjati u džamiji u Hadžićima 17.07. 2015. god., ( petak) u 6h., a sabah namaz taj dan će se klanjati u 4h., i 50 min.

 6. Dužnost mujezina za ovaj mjesec ramazan obavljat će Šaban Garibović

 7. Blokovi za sadekatu-l- fitr ( vitre) nalazit će se kod imama, hfz. Muharem ef. Šeperovića

 8. Prilozi za svjetlo, itikaf moći će se platiti kod: Pervanić Kasima, Jakupović Mustafe, Jakupović Enesa, Hadžić Zijada, Hadžić Amira, Garibović Šabana.

 9. I ove godine stranica www.kevljani eu. na čelu sa Kevac Suvadom  pokreće akciju prikupljanja novčanih sredstava kako bi obradovali naše najmlađe i najstarije džematlije bajramskim paketićima, a svoje priloge možete uplatiti kod:  Kevac Suvada, Jakupović Enesa, Mehanović Fikreta, Jakupović Edhema, Pervanić Kasima,  Hadži Velić Šerifa, Jakupović Mustafe, Hadžić Zijada, Hadžić Amira, Garibović Šabana.

 10. TEVHID ŠEHIDIMA SREDNJIH JAKUPOVIĆA  BIT ĆE PROUČEN  23.07. 2015. god., u 17h i 30 min. ( poslije ikindije namaza), u mektebu  S. JAKUPOVIĆI

 11. TEVHID ŠEHIDIMA DŽEMATA HADŽIĆI BIT ĆE PROUČEN 31. 07.2015. god.,u 17h i 30 min., ( poslije ikindije namaza),  u džamiji u  HADŽIĆIMA.

 12. TEVHID ŠEHIDIMA KEVLJANA  BIT ĆE PROUČEN  25.07. 2015. god.,  u 17h. i 30 min., ( poslije ikindije namaza), u džamiji KEVLJANI

 13. Sve džematlije koje planiraju iftare, mevlude, i sl. moraju se unaprijed dogovoriti sa imamom Ujedinjenih džematat  hfz. Muharem ef. Šeperović                  

             RAMAZAN ŠERIF  MUBAREK  OLSUN   Džematski odbor Ujedinjenih džemata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista donatora :

1.Kevac Suvad i Sebina 100 SEK
2.hfz. Muharem ef. Šeperović 20 KM
3.Jakupovic Nisad Sisko 25 € PayPal
4.Jakupovic Elvis i Jasmina 100 SEK
5.Jakupovic Emina,Lajla,Hana 100 SEK
6.Kevac Fadil i Hajra 100 SEK
7.Kevac Edhem 100 SEK
8.Hadzic (Halida) Redzep i Sedika 50 KM
9.Hadzic Zikrija, Vahida, Adis i Amil 80 KM
10.Hadzic Ahmo i Rehima 20 KM
11.Denic Esma i Said 20 KM
12.Jakupovic (Šahima) Fadila 20 KM
13.Hadzic Zijad 20 KM
14.Jakupovic Eno i Senka 20 KM
15.Pervanic Kasim 20 KM
16.Jakupovic Anita i Eman 20 KM
17.Jakupovic Vasvija 20 KM
18.Hadzic Selima 50 KM
19.Alic Hadzic Edina i Samra 30 KM
20.Jakupovic Emir i Zehra 50 NOK
21.Raja iz Bužima 20 KM
22.Jakupovic Bahrija i Ismeta 20 KM
23.Jakupovic Mirzet 20 KM
24.Jakupovic Ajdin 20 KM
25.Suljic Sefka 20 KM
26.Jakupovic Sada 20 KM
27.Jakupovic Juso i Kelima 50 KM
28.Jakupovic Edhem i Zlate 20 KM
29.Jakupovic Armin Kezin 100 SEK
30.Jakupovic Sakib Akana 100 SEK
31.Jakupovic Mirsad Mito 100 SEK
32.Colic Edhem Cola 100 SEK
33.Jakupovic Mustafe Elvis 100 SEK
34.Jakupovic (Edhema) Tima 20 KM
35.Alagic Emin 10 KM
36.Hadzic Haska 20 KM
37.Jakupovic Hemo i Zumra 10 KM
38.Mehanovic Abaz i Mina 30 KM
39.Jakupovic Mustafa 30 KM
40.Jakupovic Karanfil 10 KM
41.Pervanić Muharem i Mejra 50 KM
42.Ališić Naila 20 KM
43.Ališić Jasmin 20 KM
44.Ališić Mahmut 20 KM
45.Jakupović Sejad i Admira 20 KM
46.Jakupovic Midho i Selma 20 KM
47.Jakupovic Edvin 10 KM
48.Jakupovic Edina 10 KM
49.Mehanovic Fikro i Elhamer 20 KM
50.Suad Muminhodzic kozarac-mutnik.biz 10 € PayPal
51.Murić Fada 50 KM
52.Nedzad-pokretna trgovina 20 KM
53.Mixx Hadzic 30 KM
54.Jakupovic Elvir Coki 20 KM
55.Jakupovic Sedika 20 KM
56.Hadzic Dina i Crni 50 $
57.Hadzic Jasmin i Alma 30 KM
58.Jakupovic Sakib i Senka 10 €
59.Salcin Ajsa 20 KM
60.Hadzic Asko i Habiba 20 KM
61.Hadzic Senad i Emina 150 NOK
62.Klipic Hamed 20 KM
63.Jakupovic Muhiba 20 KM
64.Hadzic Sadik i Nirka 30 KM
65.Sahbaz Suvad 20 KM
66.Sahbaz Asima 20 KM
67.Garibovic Saban 20 KM
68.Hadzic Redzep 20 KM
69.Redzic Dzenan i Sedina 25€ PayPal
70.Jakupovic Alen 20 KM
71.Jakupovic Murada 10 KM
72. Klipic Zumra Sada, Dzevad i Seida 50 KM
73.Jakupovic Ramo, Muhiba, Emir i Elvir 100 KM
74.Velic Sakib i Senada 50 KM
75.Jakupovic Nedzad 50 KM
76.Jakupovic Amir i Denisa 50 KM
77.Jakupovic Ekrem 50 KM
78.Hadzic (Halida) Dijaz 30 KM
79.Mujkanovic Midho 20 KM
80.Velic Elvisa 20 KM
81.Saldic Beisa 20 KM
82.Velic Maho 20 KM
83.Jakupović Zlatka 10 KM
84.Jakupović Sefija Fija 10 KM
85.Poljak Tidža 20 KM
86.Poljak Emira 20 KM
87.Halilović Mina 20 KM
88.Jakupovic Mehmed 10 KM
89.Jakupovic Mersud 20 KM
90.Jakupovic Arnes 20 KM
91.Jakupovic Šefik i Bakira 30 KM
92.Hadzic (Sabana) Osman 20 KM
93.Jakupovic Asima 20 KM
94.Čeranić Alen i Benjamin 10 €
95.Čeranić Ajla i Amina 10 €
96. Kevac Zemka i Zinajda 20 KM
97.Jakupović Mesud i Fikra 20 KM
98.Ramić Aida 20 KM
99. Ruhotina Hatka 10 KM
100.Jakupovic Fehima 50 KM
101.Jakupovic Mika 100 SEK
102.Jakupovic Meho 13 €
103.Jakupovic Sabit-Sibo 13 €
104.Majdanac (Jakupovic) Hasnija 13 €
105.Garibovic Mehmed 20 KM
106.Pervanic Atif i Indira 50 KM
107.Hadzic Hidajet 20 KM
108.Pervanic Idriz 10 KM
109. Asim i Dina Sivac 10 KM
110.Zanatska radnja Karabasic 20 KM
111.Hrustic Bahrija 25 KM
112.Hrustic Said 25 KM
113.Hadzic Kemo i Kenan 20 KM
114.Hadzic Kelima 10 KM
115.Hadzic Meho 10 KM
116.Jakupovic Atifa Amira 30 KM
117.Velic Feriza Huse 20 KM
118.Mujkanovic Dervis 30 KM
119.Kevac Samir i Zemka 50 KM
120.Kevac Nisad 20 KM
121. Bilal Šefka 30 KM
122.Bilal Safeta 50 KM
123.hadži Velic Šerif 20 KM
124.Hodzic Kasim i Elvira 50 KM
125.Hadzic Mehe Amela 10 KM
126.hadzi Mujanic Beba 20 KM
127. Poljak Mirsad 30 KM
128.Jakupovic Adema Sebiha 10 €
129.Hadzic Samir i Almija 50 KM
130. Pervanic Hilmija 100 SEK
131. Pervanic Ermin 100 SEK
132. Pervanic Mirnes 100 SEK
133.Hadžić Admir i Samira 20 €
134.Hadzic Nisvet 30 KM
135.Hadzic Sabana Nedzad 20 KM
136.Colic Ramiz i Mirsada 20 €
137.Colic Dzevad i Sada 20 KM
138.Hadzic Damir Meris 50 KM
139.Jakupovic Senad-Ceno 13 €
140.Jakupovic Edin 50 KM
141.Hrustic Edhema Sabina 20 KM
142.Jaskic Edina i famelija 50 KM
143.Hodzic Sabahudin 10 KM
144.Hadzic Sefer i Samka 50 KM
145.Hadzic Fatima i Nedzad 50 KM
146.Klipic Nisveta 20 KM
147.Hadzic Mesud 20 KM
148.Jakupovic Rasma 20 KM
149.Mehanovic Razim 20 KM
150.Mehanovic Edin 20 KM
151.Mehanovic Hazim 20 KM
152.Mehanovic Edmir 20 KM

153.Cehajic Hase Zijad 50 KM
154. Kevac Mirsad 20 KM
155.Jakupovic Rajfa 10 KM
156.Hadzic (Idriza) Asija 150 KM
157.Jakupovic (Niske) Jasmin 50 KM
158.Jakupovic Dzemal i Siba 20 KM
159. Hadzic Dijaza Denis 20 KM
160.Jakupovic Fatima i djeca 50 KM
161.Hadzic (Ismeta) Huse i djeca 50 KM
162.Hate, Jasminka i Nasiha 150 KM
163.Hadzic (Ismeta) Muharem 40 KM
164.Jakupovic Ilijaz 20 KM
165.Jakupovic Huzeir 20 KM
166.Velic (Feriza) Dzevad 20 KM
167.Velic (Feriza) Ismet 20 KM
168.Jakupovic Kemal 20 KM
169.Elkasovic Senad 20 KM
170.Jakupovic (Muharema) Sakib 20 KM
171.Jakupovic (Sabana) Fudo 20 KM
172.Jakupovic (Mirsada) Ajna 20 KM
173.Jakupovic Sadik 25 KM
174.Jakupovic Mesud 25 KM
175.Jakupovic Enver 20 KM
176.Jakupovic Said 20 KM
177.Jakupovic (Saida) Jasmin 20 KM
178.Hodzic Hamida 25 €
179.Jakupovic (Naila) Taib 20 KM
180.Jakupovic Sanel 20 KM
181.Jakupovic (Atifa) Ismet 20 KM
182.Jakupovic (Zlatana) Eldar 20 KM
183.Fazlic (Begana) Kelima 50 KM


Comments powered by CComment